10 აპრილიდან 15 მაისამდე თიბისიში გზავნილის განაღდებისას თქვენ  გაქვთ შესაძლებლობა: 
 
1. გაიორმაგოთ ფულადი გზავნილის თანხა 
 • შემთხვევითი შერჩევით ჯამში 2,000 -მდე მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება ფულადი გზავნილის თიბისი ბანკში განაღდებისას, საჩუქრად მიიღოს გაორმაგებული გზავნილის თანხა,

  ორმაგდება გზავნილის ნებისმიერი თანხა, მაქსიმუმ 200 ლარარის ფარგლებში.
 
2. ფულადი გზავნილის საფუძველზე დაიმტკიცოთ სესხი 
 • ფულადი გზავნილის გამგზავნს და მიმღებს ეძლევა შესაძლებლობა სესხის დამტკიცების, თიბისიში გზავნილიდან მიღებული შემოსავლის გათვალისწინებით. 
 • სესხის დასამტკიცებლად, საჭიროა წარმოადგინოთ 6 თვის ფულადი გზავნილის ჩარიცხვები, რომლის საფუძველზეც მოხდება სესხის დამტკიცება.

აქციის პირობები

ვის შეუძლია აქციაში მონაწილეობის მიღება?

 • აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველას ვინც აქციის პერიოდში (10 აპრილიდან 15 მაისამდე) გაანაღდებს თანხას თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.


როგორ ხდება გამარჯვებულების გამოვლენა?

 • ფულადი გზავნილის განაღდებისას თიბისი ბანკის წარმომადგენელი ადგილზევე შეგატყობინებთ მოგების შესახებ.  


როდის მოხდება მოგებული თანხის ჩარიცხვა?

 • ყოველ სამშაბათს და პარასკევს მოხდება, მოგებული მომხმარებლის სადებეტო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა.
 • თანხის ჩარიცხვის შემდეგ, მომხმარებელი მიიღებს სმს შეტყობინებას. 

რა საბუთის წარდგენაა საჭირო ფულადი გზავნილის საფუძველზე სესხის დასამტკიცებლად?

 • თუ თქვენ 6-ჯერ გაქვთ თიბისიში ფულადი გზავნილი განაღდებული, თქვენ საბუთების წარდგენის გარეშე შესძლებთ სესხის დამტკიცებას.  ამისათვის კი საჭირო იქნება, მხოლოდ ფილიალში მისვლა და სესხის განაცხადის შევსება.
 • თუ თქვენ ფულადი გზავნილი სხვა ბანკში გაქვთ განაღდებული, საჭირო იქნება წარადგინოთ გზავნილების საბუთი, რომლის საფუძველზეც მოხდება სესხის განაცხადის შევსება და შემდგომ მისი დამტკიცება.