ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6727
3.0268
3.4240
ყველა