ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.4641
3.0782
3.4675
ყველა