ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6226
3.0868
3.4416
ყველა