ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.7424
3.0630
3.4979
ყველა