ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.5405
2.9980
3.4073
ყველა