ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6599
3.0211
3.4533
ყველა