ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.2309
2.5330
3.2495
ყველა