ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.4457
3.0158
3.4159
ყველა