ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.5597
3.0256
3.4395
ყველა