ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.7155
3.0517
3.5025
ყველა