ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6179
3.0606
3.4517
ყველა