ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.4402
3.0017
3.4343
ყველა