ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.4787
3.0243
3.4568
ყველა