ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6972
3.0921
3.5155
ყველა