ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6184
3.0798
3.4445
ყველა