ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.5429
3.1082
3.5214
ყველა