ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6821
3.0327
3.5254
ყველა