ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6984
3.0246
3.4912
ყველა