ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6664
3.0925
3.5076
ყველა