ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6188
3.0593
3.4414
ყველა