ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6816
3.0439
3.5499
ყველა