ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.3895
2.8067
3.0808
ყველა