ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6594
3.0144
3.3346
ყველა