ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6611
3.0233
3.4363
ყველა