ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.5463
3.1154
3.5134
ყველა