ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.7799
3.0954
3.5160
ყველა