ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.4669
3.0321
3.4280
ყველა