ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.4401
3.0003
3.4239
ყველა