ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
1.9114
2.3791
3.0017
ყველა