ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.4791
3.0282
3.4564
ყველა