ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6939
3.0323
3.5053
ყველა