ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6655
3.0352
3.3719
ყველა