გახსენით
  • მუდმივი წვდომა თქვენს დანაზოგზე
  • სარგებელი ხელუხლებელ ნაშთზე
  • მეტი სარგებელი სატარიფო პაკეტებთან ერთად
5.50%
ხელუხლებელ ნაშთზე ლარში

ზოგადი აღწერა

ანაბრის „ჩემი სეიფის" მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ დააგროვოთ თანხა, მიიღოთ სარგებელი ხელუხლებელ ნაშთზე, ხოლო საჭიროებისას გქონდეთ წვდომა დანაზოგზე ნებისმიერ დროს.

თქვენ ყოველთვის გაქვთ წვდომა თანხაზე და ამავე დროს, იღებთ მაღალ საპროცენტო სარგებელს ხელუხლებელ ნაშთზე.

საპროცენტო განაკვეთები

სატარიფო პაკეტის გარეშე
სტიმული
უნივერსალი
სტატუსი (GEL +1.0%, USD/GBP +0.75%, EUR +0.50%)
ლარი 5.50% - - 6.50%
აშშ დოლარი/ფუნტი 1.25% - - 2.00%
ევრო 0.30% - - 0.80%
შენიშვნა: 2018 წლის 1 იანვრიდან ჩემი სეიფის ანაბარზე გავრცელდება ახალი განაკვეთები: USD 1%; EUR/GBP ვალუტაზე აღარ მოხდება საპრ.განაკვეთის დარიცხვა. სატარიფო პაკეტის ფარგლებში დამატებითი %-ები „ჩემი სეიფის" ანაბრებზე იქნება შემდეგი: GEL +1%, USD/GBP +0.25%. ევროს ვალუტაზე არ მოხდება დამატებითი %-ის დარიცხვა.

სხვა პირობები

მინიმალური შენატანი

  • არ მოითხოვება;
  • ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ნებისმიერი თანხით.

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები

  • ანაბარი უვადოა;
  • საპროცენტო სარგებელი ანაბარს ერიცხება თვის პირველი რიცხვიდან ბოლო რიცხვამდე პერიოდში ანგარიშზე დაფიქსირებულ ნაშთებს შორის მინიმალურს, ანუ ხელუხლებელ თანხას.

ოპერაციების წარმოება

  • ანაბარზე დაშვებულია როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ჩარიცხვები;
  • უნაღდო და ნაღდი სახით ჩარიცხული თანხის ფარგლებში ფულის განაღდება ფასიანია და საკომისიო განისაზღვრება ბანკის მოქმედი ტარიფების მიხედვით.

 

ტარიფები

ვალუტა
ტარიფი ფილიალში
ტარიფი ინტერნეტბანკში
ჩარიცხული / ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა GEL 0.20% -
ჩარიცხული / ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა USD / EUR / GBP 0.25% -
ჩემი სეიფის გახსნის საკომისიო GEL / USD / EUR / GBP 10 ლარი უფასო
როგორ გავხსნა?

გახსენით ონლაინ

გახსენით ინტერნეტბანკიდან უფასოდ.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
გახსენით
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()