ჩემი ბიზნესისთვის
 • ვადიანი ანაბრები
 • მოთხოვნამდე ანაბრები
 • ვადიანი ანაბარი
  განათავსეთ თანხა ვადიან ანაბარზე და მიიღეთ მაღალი სარგებელი
  ეს პროდუქტი არ არსებობს არჩეული პირობებით
  6.00%
  სარგებელი
  8.00%
  სარგებელი
  8.30%
  სარგებელი
  1.00%
  სარგებელი
  2.50%
  სარგებელი
  2.75%
  სარგებელი
  1.00%
  სარგებელი
  1.25%
  სარგებელი
  უპირატესობები
  • ყველაზე მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • 3 თვიდან 2 წლამდე თანხის განთავსების შესაძლებლობა
  • დაგროვილი თანხის შენახვის საიმედოობა
  გაიგეთ მეტი
 • ვადიანი+ ანაბარი
  მიიღეთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი და ისარგებლეთ შენატანების თავისუფალი გრაფიკით
  ეს პროდუქტი არ არსებობს არჩეული პირობებით
  5.50%
  სარგებელი
  7.50%
  სარგებელი
  7.75%
  სარგებელი
  0.50%
  სარგებელი
  2.00%
  სარგებელი
  2.25%
  სარგებელი
  0.50%
  სარგებელი
  0.75%
  სარგებელი
  უპირატესობები
  • ანაბარზე თანხის დამატების შესაძლებლობა
  • მაღალი სარგებელი ყოველ თქვენს შენატანზე
  • დაგროვილი თანხის საიმედოდ შენახვა
  გაიგეთ მეთი
 • ანაბარი "ჩემი სეიფი"
  განკარგეთ თქვენი თანხა თავისუფლად და მიიღეთ მეტი სარგებელი ხელუხლებელ ნაშთზე
  ეს პროდუქტი არ არსებობს არჩეული პირობებით
  3.00%
  სარგებელი for
  0.75%
  სარგებელი over
  უპირატესობები
  • მუდმივი წვდომა თქვენს დანაზოგზე
  • 3%-მდე სარგებელი ხელუხლებელ ნაშთზე ლარში
  გაიგეთ მეტი
 • დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი
  მიიღეთ ანაბრებს შორის ყველაზე მაღალი სარგებელი
  ეს პროდუქტი არ არსებობს არჩეული პირობებით
  8.50%
  სარგებელი
  9.00%
  სარგებელი
  უპირატესობები
  • ყველაზე მაღალი საპროცენტი განაკვეთი ანაბრებს შორის
  • სერტიფიკატის ნებისმიერ პირზე გასხვისების შესაძებლობა ბანკის თანხმობის გარეშე
  • დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხის მიღების შესაძლებლობა
  გაიგეთ მეტი
 • საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი
  მაღალი სარგებელი და დანაზოგის საიმედოდ განთავსება
  ეს პროდუქტი არ არსებობს არჩეული პირობებით
  8.25%
  სარგებელი
  8.75%
  სარგებელი 24 თვეზე
  უპირატესობები
  • ყველაზე მაღალი საპროცენტი განაკვეთი ანაბრებს შორის
  • სერტიფიკატის ნებისმიერ პირზე გასხვისების შესაძებლობა ბანკის თანხმობის გარეშე
  • დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხის მიღების შესაძლებლობა
  გაიგეთ მეტი
 • შემნახველი ანაბარი
  ისარგებლეთ მოქნილი ანაბრით და მიიღეთ სარგებელი დღის ბოლოს დაფიქსირებულ ნაშთზე
  ეს პროდუქტი არ არსებობს არჩეული პირობებით
  2.00%
  სარგებელი
  0.50%
  Interest rate in
  უპირატესობები
  • თანხის თავისფულად განკარვა
  • სარგებელი დღიური ნაშთის მიხედვით
  გაიგეთ მეტი