გახსენით
 • მიიღეთ ყველაზე მაღალი სარგებელი დანაზოგზე
 • მარტივად გაასხვისეთ სერტიფიკატი
საპროცენტო
9.75%
დისკონტური
10.50%

ზოგადი აღწერა

თიბისი ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტის დამადასტურებელი ფასიანი ქაღალდი და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას სერტიფიკატის მფლობელის მიმართ, ამავე სერტიფიკატით გათვალისწინებული ყველა პირობის შესრულებაზე.

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი იყიდება სერტიფიკატის ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად (დისკონტით), ხოლო ვადის ბოლოს იფარება სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების მიხედვით (ნომინალით). 

სხვაობა სერტიფიკატის ნომინალურ და ყიდვის ღირებულებას შორის წარმოადგენს კლიენტის საპროცენტო სარგებელს, რომელსაც ბანკი უხდის კლიენტს ვადის ბოლოს.

მაგალითად კლიენტს სურს დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა შემდეგი პირობებით:

 • ანაბრის თანხა (სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულება) - 10,000 ლარი
 • ვადიანობა - 12 თვე
 • სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელი - 9.5%
 • ანაბრის თანხა ვადის ბოლოს (სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება) იქნება - 10,950 ლარი
 • კლიენტის სარგებელი ვადის ბოლოს იქნება - 950 ლარი

საპროცენტო განაკვეთები

ლარი
აშშ დოლარი
ევრო
ფუნტი
3 თვე 7.75% 1.25% - -
6 თვე 8.75% 2.00% - 0.75%
9 თვე 9.25% 2.75% 0.50% 1.50%
12 თვე 9.75% 3.50% 1.25% 2.25%
18 თვე 10.25% 3.75% 1.50% 2.50%
24 თვე 10.75% 4.25% 2.00% 3.00%
36 თვე 11.25% 4.35% 2.10% 3.10%
48 თვე 11.75% 4.50% 2.25% 3.25%
60 თვე 12.00% 4.75% 2.50% 3.50%
*აღნიშნული საპროცენტო განაკვეთები ეხება რეზიდენტ და არარეზიდენტ პირებს

გაყიდვის საპროცენტო სარგებელი

გაყიდვის საპროცენტო განაკვეთი არის ბანკის მიერ კლიენტისაგან სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადაზე ადრე განაღდების საფასური (სერტიფიკატის საპროცენტო სარგებელს + 4%), რომელსაც კლიენტი უხდის ბანკს სერტიფიკატის დარჩენილ ვადაზე.
ლარი
აშშ დოლარი
ევრო
ფუნტი
12 თვე 14.50% 7.75% 6.25% 7.75%
18 თვე 14.75% 8.00% 6.50% 8.00%
24 თვე 15.00% 8.25% 6.75% 8.25%
ბანკი იტოვებს უფლებას უარი თქვას გაყიდული სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადაზე ადრე უკან გამოსყიდვაზე.

პირობები

 • სერტიფიკატის ყიდვა უფასოა;
 • სერტიფიკატის მფლობელობის დამადასტურებელი არის ბანკის სერტიფიკატის რეესტრში არსებული ჩანაწერი;
 • სერტიფიკატის მფლობელს თიბისი ბანკი აძლევს ამონაწერს სერტიფიკატის რეესტრიდან და ასევე აფორმებს მასთან სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის ხელშეკრულებას;
 • სერტიფიკატზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული;
 • სერტიფიკატზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი არ ექვემდებარება დაბეგვრას;
 • სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის თანხმობის გარეშე ნებისმიერ პირზე გაასხვისოს სერტიფიკატი;
 • ბანკი არ არის ვალდებული ვადაზე ადრე გამოისყიდოს კლიენტისგან სადეპოზიტო სერტიფიკატი"
 • სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო შეადგენს ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს, მინიმუმ 50 ლარს;
 • სერტიფიკატის გასხვისების ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს თიბისი ბანკში;
 • სერტიფიკატის ვადის გასვლის შემდეგ, შესაძლებელია იმავე ვადიანობის ახალი სერტიფიკატის შეძენა;
 • სერტიფიკატის მფლობელს შეუძლია თიბისი ბანკში აიღოს სესხი სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულების ფარგლებში, მისი უზრუნველყოფით, სერტიფიკატის პროცენტს + 3% წლიური საპროცენტო განაკვეთით*. მაგალითად, თუ სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 9.5%-ს, სესხის აღება ამ სერტიფიკატის უზრუნველყოფით შესაძლებელია 9.5%+3%=12.5%-ში.

* შენიშვნა: 100,000 ლარამდე დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხების გაცემა ხდება მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.

 

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობსდეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდსwww.diagency.ge

ხშირად დასმული კითხვების სანახავად დააჭირეთ აქ.

 

როგორ გავხსნა?

გახსენით ონლაინ

ამ ეტაპზე ანაბრის ონლაინ გახსნა შეუძლებელია. გთხოვთ, დაგვირეკოთ ან ეწვიოთ ერთ-ერთ ფილიალს.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
გახსენით
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()