ჩემი ბიზნესისთვის
  • შემოსავლებისა და ხარჯების უკეთ დასაგეგმად
  • შესაძლო სავალუტო ზარალის თავიდან ასარიდებლად
ერთ
წლამდე ვადით

ზოგადი აღწერა

მოცემული ფორვარდული კურსები საორიენტაციოა და საჭიროებს დამატებით შეთანხმებას ბანკის ხაზინასთან.
პირობებისთვის იხილეთ სავალუტო რისკის დაზღვევის ინსტრუმენტები.

ფორვარდული კურსები

EUR ევრო
გაყიდვა
ყიდვა
1 კვირა 2.9550 3.0169
2 კვირა 2.9560 3.0198
1 თვე 2.9586 3.0268
3 თვე 2.9664 3.0454
6 თვე 2.9800 3.0768
9 თვე 2.9831 3.1124
1 წელი 2.9968 3.1457
USD აშშ დოლარი
გაყიდვა
ყიდვა
1 კვირა 2.5209 2.5625
2 კვირა 2.5217 2.5650
1 თვე 2.5240 2.5709
3 თვე 2.5306 2.5867
6 თვე 2.5422 2.6134
9 თვე 2.5448 2.6446
1 წელი 2.5565 2.6718

საკონტაქტო ინფორმაცია