ჩემი ბიზნესისთვის
  • საბრუნავი კაპიტალის ფინანსირება
    გაზარდეთ მარაგები და ასორტიმენტი, ან დაფარეთ მომწოდებლის მიმართ ვალდებულება!
    ძირითადი პირობები
    • ვადა - 3 წლამდე
    • ბიზნესზე მორგებული დაფარვის გრაფიკი
    გაიგეთ მეტი
  • ძირითადი საშუალებების ფინანსირება
    გააკეთეთ გრძელვადიანი ინვესტიციები თქვენს ბიზნესში!
    ძირითადი პირობები
    • ვადა - 10 წლამდე
    • მიზნობრიობა - ფიქსირებული აქტივების ან სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა და რემონტი
    გაიგეთ მეტი
  • საკრედიტო ხაზი
    მართეთ თქვენი კომპანიის ფულადი სახსრები უფრო ეფექტურად!
    ძირითადი პირობები
    • ვადა - 12 თვემდე
    • განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში სესხის ათვისება და დაფარვა ბიზნესის საჭიროებებიდან გამომდინარე
    გაიგეთ მეტი
  • ვაჭრობის ფინანსირება
    აწარმოეთ იმპორტ-ექსპორტი და მართეთ თქვენი დოკუმენტური ოპერაციები უსაფრთხოდ და მარტივად
    ძირითადი პირობები
    • ვადა - განისაზღვრება მხარეებს შორის კონტრაქტით განსაზღვრული ურთიერთობებიდან
    • მიზნობრიობა - ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების მართვა და კონტრაქტით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა
    გაიგეთ მეტი
  • ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარი
    ადგილობრივ და საერთაოშიროსი ინვესტორებთან წვდომა
    უპირატესობა
    • ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრებზე ფასიანი ქაღალდების განთავსების გზით
    გაიგეთ მეტი
  • შეღავათიანი აგროკრედიტი
    აიღეთ შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის
    უპირატესობა
    • იაფი, გრძელვადიანი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრები
    გაიგეთ მეტი