ჩემი ბიზნესისთვის
 • სახელფასო პროექტი
  ხელფასების გაცემის გამარტივებული სქემა.
  უფასო
  რეგისტრაცია და მომსახურება
  უპირატესობები
  • ნაღდი ფულის მართვით გამოწვეული ხარჯების შემცირება
  • თანამშრომელთა შორის კონფედენციალობის ზრდა
  გაიგეთ მეტი
 • სესხი სტარტაპ ბიზნესებისთვის
  შეავსეთ სესხის განაცხადი, მიიღეთ სესხი და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი!
 • საბრუნავი კაპიტალის ფინანსირება
  გაზარდეთ მარაგები და ასორტიმენტი, ან დაფარეთ მომწოდებლის მიმართ ვალდებულება!
  ძირითადი პირობები
  • ვადა - 3 წლამდე
  • ბიზნესზე მორგებული დაფარვის გრაფიკი
  გაიგეთ მეტი
 • ძირითადი საშუალებების ფინანსირება
  გააკეთეთ გრძელვადიანი ინვესტიციები თქვენს ბიზნესში!
  ძირითადი პირობები
  • ვადა - 10 წლამდე
  • მიზნობრიობა - ფიქსირებული აქტივების ან სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა და რემონტი
  გაიგეთ მეტი
 • საკრედიტო ხაზი
  მართეთ თქვენი კომპანიის ფულადი სახსრები უფრო ეფექტურად!
  ძირითადი პირობები
  • ვადა - 12 თვემდე
  • განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში სესხის ათვისება და დაფარვა ბიზნესის საჭიროებებიდან გამომდინარე
  გაიგეთ მეტი
 • ვაჭრობის ფინანსირება
  აწარმოეთ იმპორტ-ექსპორტი და მართეთ თქვენი დოკუმენტური ოპერაციები უსაფრთხოდ და მარტივად
  ძირითადი პირობები
  • ვადა - განისაზღვრება მხარეებს შორის კონტრაქტით განსაზღვრული ურთიერთობებიდან
  • მიზნობრიობა - ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების მართვა და კონტრაქტით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა
  გაიგეთ მეტი
 • ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარი
  ადგილობრივ და საერთაოშიროსი ინვესტორებთან წვდომა
  უპირატესობა
  • ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრებზე ფასიანი ქაღალდების განთავსების გზით
  გაიგეთ მეტი
 • საინვესტიციო სესხი 15%-იანი cash back-ით
  ისარგებლეთ ბიზნეს-სესხით და დაიბრუნეთ მიღებული თანხის 15%!