ჩემი ბიზნესისთვის
  • ოპერაციების შესრულების მაღალი სისწრაფე
  • საკონვერსიო ოპერაციების ავტომატური შესრულება
24/7
ავტომატური შესრულება

ზოგადი აღწერა

  • კლიენტს შესაძლებლობა ეძლევა კონვერტაცია შეასრულოს მისთვის განკუთვნილი სპეც. კურსით. აღნიშნული კურსებით სარგებლობა შესაძლებელია ავტომატურად, ანგარიშებზე ვალუტის კონვერტაციის დროს, ყოველგვარი დამატებითი შეთანხმების გარეშე;
  • კლიენტისთვის განკუთვნილ ინდივიდუალურ კურსს განსაზღვრავს ხაზინის დეპარტამენტი კლიენტის საბანკო ტრანზაქციების ანალიზის საფუძველზე;
  • აღნიშნული კურსებით სარგებლობა შესაძლებელია 1000 ლარიდან 300,000 ლარამდე კონვერტაციებზე;
  • ინდივიდუალური კურსებით სარგებლობა უფასოა.

საკონტაქტო ინფორმაცია