თბილისის ჯაზ ფესტივალი 2016

17/10/2016
თიბისი სტატუსი წარმოგიდგენთ თბილისის მე-19 ჯაზ ფესტივალს

შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი

06/07/2016
თიბისი სტატუსი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის საიუბილეო, მე-10 ყველაზე მასშტაბურ ჯაზფესტივალს