ჩვენ შესახებ

9, 12 და 26 მაისი დასვენების დღეებია

გამარჯობა,
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ  9, 12 და 26 მაისი დასვენების დღეებია.

იმუშავებს მხოლოდ კონკრეტული სერვისცენტრები.

მორიგე ფილიალებისა და სერვისცენტრების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე. 

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით.
თიბისი

საბარათე სისტემის პროგრამული განახლება (31 მარტი, 02:00 -06:00)

ძვირფასო მომხმარებლებო,

გაცნობებთ, რომ სისტემის განახლების გამო, კვირას, 31 მარტს გამთენიისას, 02:00-დან 06:00 საათამდე შუალედში შეფერხებით იმუშავებს პლასტიკური ბარათები ნებისმიერ არხში.

ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის.

თიბისი

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსთან დაკავშირებით

გაცნობეთ, რომ სს „თიბისი ბანკი" შეაგროვებს/დაამუშავებს თქვენს შესახებ ყველა იმ საკრედიტო/არასაკრედიტო და სხვა რელევანტურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდებასთან და ინფორმაციის მიღებასთან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. წინამდებარე ინფორმაცია მუშავდება თქვენი გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის და ხელმისაწვდომი იქნება ბიუროში ჩართული სესხის გამცემი ორგანიზაცი(ებ)ისთვის და ინფორმაციის მიმღები/მიმწოდებელი პირ(ებ)ისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

რიკოგრამი

გაანაღდეთ/გააგზავნეთ რიკო-გრამის ფულადი გზავნილები ისრაელიდან ახლა უკვე თიბისი ბანკში, ყველაზე დაბალ 1,2%-ად,  ისრაელიდან თანხის გამოგზავნა/მიღება შესაძლებელია GMT-ის  250-ზე მეტი სერვის-ცენტრიდან, მისამართები იხილეთ ბმულზე:  http://www.money-transfer.co.il/en/Branches