დანართი #1 - ხელშეკრულების სტანდარული პირობები (ახალი რედაქცია)
გადმოწერა

 

დანართი #1 - ხელშეკრულების სტანდარული პირობები (მოქმედი 2017 წლის 3 მაისამდე)
გადმოწერა

 

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები იურიდიული პირებისთვის
გადმოწერა

 

საბანკო მომსახურების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის
გადმოწერა