სარეგისტრაციო ფორმა

წესები და პირობები:
  • წინამდებარე დასტურით აპლიკანტი სს „თიბისი ბანკს“ ანიჭებს უფლებას, აპლიკაციაში დაფიქსრირებული პერსონალური მონაცემები ონლაინ იურიდიული მომსახურების გაწევის მიზნით გადასცეს პარტნიორ კომპანია შპს „კონსალტინგ გრუპს“-ს (ს/კ 404483536).
  • აპლიკანტი სს ,,თიბისი ბანკ“-ს ანიჭებს უფლებამოსილებას მის მიერ აპლიკაციაში წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები შეინახოს და საჭიროების შემთხვევაში მოამზადოს ბლოგი ან/და პოსტი კომპანიის შესახებ.
  • ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები მეკუთვნის მხოლოდ მე, არის ნამდვილი, ზუსტი და სრული. ვიღებ პასუხისმგებლობას აღნიშნული მონაცმების სანდოობაზე და იმ შესაძლო ზიანზე, რაც შეიძლება დადგეს ჩემს მიერ წარდგენილი მონაცემების სანდოობიდან ან/და სხვა საფუძვლებიდან გამომდინარე.
  • თქვენ გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს მოითხოვოთ თქვენს მიერ გადმოცემული პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა. ამისათვის მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე: tbcforbusiness@tbcbank.com.ge
  • ამ შეთავაზებით სარგებლობისთვის თქვენ უნდა იყოთ ან გახდეთ სს ,,თიბისი ბანკ“-ის კლიენტი.