თიბისის მომხმარებლები სესხებზე 3 თვიანი საშეღავათო პერიოდით 13 მარტიდან ისარგებლებენ.

საშეღავათო პერიოდი ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ პროდუქტებზე, დეტალები იხილეთ პროდუქტების მიხედვით:


სამომხმარებლო და იპოთეკური სესხი

 • იპოთეკური სესხი;
 • კომერციული იპოთეკური სესხი;
 • მიკრო იპოთეკური სესხი;
 • იპოთეკური ლომბარდი;
 • საკრედიტო ხაზი;
 • სამომხმარებლო სესხი;
 • სწრაფი სამომხმარებლო სესხი;
 • სასწრაფო სესხი;
 • ავტო განვადება;
 • სტუდენტური სესხი;
 • სესხი გზავნილის გათვალისწინებით;
 • მიკრო სამომხმარებლო გირაოიანი სესხი.

 

3-თვიანი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობის განმავლობაში ზემოთ მოცემულ სესხებზე გავრცელდება შემდეგი პირობები:

 • 3 თვის განმავლობაში არ გადაიხდით ყოველთვიურ შენატანს:
  • პროცენტი
  • ძირი
  • დაზღვევა
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დარიცხული პროცენტი და დაზღვევა გადანაწილდება სესხის სრულ განახლებულ ვადაზე;
 • სესხის დაფარვის გრაფიკი გაიზრდება იმ ვადით, რაც საჭირო იქნება იგივე ყოველთვიური დასაფარი თანხის მომსახურებისთვის (შესაძლოა მოხდეს თანხის უმნიშვნელო ცვლილება).

 

მაგალითი #1 (თანხები აღებულია საორიენტაციოდ, მიახლოებით):

საშეღავათო პერიოდამდე პირობები:

 • სესხის თანხა: 20,000 ლარი
 • ვადა: 36 თვე
 • სესხის დასრულების თარიღი: 01.03.2023
 • წლიური: 17%
 • საშეღავათო პერიოდამდე ყოველთვიური გადასახდელი თანხა: 716.79 ლარი

საშეღავათო პერიოდის ჩართვის შემდეგ პირობები:

 • სესხის თანხა: 20,000 ლარი
 • ვადა: 41 თვე
 • სესხის დასრულების თარიღი: 01.08.2023
 • წლიური: 17%
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დასაფარი თანხა: 0 ლარი
 • საშეღავათო პერიოდის დასრულების შემდეგ ყოველთვიური გადასახდელი თანხა: 716.70 ლარი

 

მაგალითი #2 (თანხები აღებულია საორიენტაციოდ, მიახლოებით):

საშეღავათო პერიოდამდე პირობები:

 • სესხის თანხა: 50,000 ლარი
 • ვადა: 120 თვე
 • სესხის დასრულების თარიღი: 01.03.2030
 • წლიური: 12%
 • საშეღავათო პერიოდამდე ყოველთვიური გადასახდელი თანხა: 726.22  ლარი

საშეღავათო პერიოდის ჩართვის შემდეგ პირობები:

 • სესხის თანხა: 50,000 ლარი
 • ვადა: 126 თვე
 • სესხის დასრულების თარიღი: 01.09.2030
 • წლიური: 12%
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დასაფარი თანხა: 0 ლარი
 • საშეღავათო პერიოდის დასრულების შემდეგ ყოველთვიური გადასახდელი თანხა: 729,23 ლარი

 

* თუ უკვე სარგებლობთ საშეღავათო პერიოდით, რომელიც ჯერ არ არის დასრულებული, ახალი საშეღავათო პერიოდი ჩაირთვება იმ ვადით, რომ ჯამურმა საშეღავათო პერიოდმა შეადგინოს 3 თვე. მაგალითად, გაქვთ  საშეღავათო პერიოდი და გადახდა გიწევთ 25 მარტს - ახალი საშეღავათო პერიოდის გააქტიურების შემთხვევაში, თქვენ დაგემატებათ კიდევ სამი საშეღავათო თვე და არ გადაიხდით 25 მარტს, 25 აპრილს და 25 მაისს.

განვადება

 • 0%-იანი განვადება;
 • პროცენტიანი განვადება.

3-თვიანი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობის განმავლობაში თქვენს განვადებაზე გავრცელდება შემდეგი პირობები:

 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში გამოტოვებთ 3 გადახდას;
 • სესხის ვადა გახანგრძლივდება 3 თვით;
 • ყოველთვიური გადასახადის მოცულობა დარჩება უცვლელი.

1. მაგალითი: 0%-იანი განვადება (თანხები აღებულია საორიენტაციოდ, მიახლოებით):

საშეღავათო პერიოდამდე პირობები:

 • განვადების თანხა: 1000 ლარი
 • ვადა: 10 თვე
 • განვადების დასრულების თარიღი: 15.09.2020
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
 • ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო: 1.90 ლარი
 • საშეღავათო პერიოდამდე არსებული ყოველთვიური დასაფარი თანხა: 101.90 ლარი

 

საშეღავათო პერიოდის ჩართვის შემდეგ პირობები:

 • განვადების თანხა: 1000 ლარი
 • ვადა: 13 თვე
 • განვადების დასრულების თარიღი: 15.12.2020
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
 • ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო: 1.90 ლარი
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დასაფარი თანხა: 0 ლარი
 • საშეღავათო პერიოდის დასრულების შემდეგ ყოველთვიური დასაფარი თანხა: 101.90 ლარი

 

2. მაგალითი: განახლებული განვადება - თვეში 1% (თანხები აღებულია საორიენტაციოდ, მიახლოებით):

საშეღავათო პერიოდამდე პირობები:

 • განვადების თანხა: 1000 ლარი
 • ვადა: 10 თვე
 • განვადების დასრულების თარიღი: 15.09.2020
 • საპროცენტო განაკვეთი: თვეში 1%
 • ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო: 1.90 ლარი
 • საშეღავათო პერიოდამდე არსებული ყოველთვიური დასაფარი თანხა: 111.90 ლარი

 

საშეღავათო პერიოდის ჩართვის შემდეგ პირობები:

 • განვადების თანხა: 1000 ლარი
 • ვადა: 13 თვე
 • განვადების დასრულების თარიღი: 15.12.2020
 • საპროცენტო განაკვეთი: თვეში 1%
 • ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო: 1.90 ლარი
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დასაფარი თანხა: 0 ლარი
 • საშეღავათო პერიოდის დასრულების შემდეგ ყოველთვიური დასაფარი თანხა: 111.90 ლარი

საკრედიტო ბარათი

 • საკრედიტო ბარათი ერთგული;
 • საკრედიტო ბარათი პრაიმ ქარდი;

3-თვიანი საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში თქვენს საკრედიტო ბარათზე გავრცელდება შემდეგი პირობები:

 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში გამოტოვებთ 3 გადახდას;
 • საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ, მე-4 თვეს გადაიხდით მხოლოდ ამ პერიოდის განმავლობაში დასარიცხ პროცენტს ჯამურად (არ გადაიხდით საკრედიტო ლიმიტის ძირს);
 • მე-5 თვიდან დაიწყებთ გადახდას სტადარტული სქემის შესაბამისად.
 • უპროცენტო კრედიტით სარგებლობისათვის ყოველთვიური ჯამური თანხის დაფარვის პირობა რჩება უცვლელელი.

მაგალითი 1: ერთგულის დაფარვა მინიმალური შენატანებით (თანხები აღებულია საორიენტაციოდ, მიახლოებით):

საშეღავათო პერიოდამდე პირობები:

 • ათვისებული ლიმიტი: 500 ლარი
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 18% / 36%
 • დაფარვის თარიღი: 10.04.2020
 • საშეღავათო პერიოდამდე დასაფარი მინიმალური თანხა: 40 ლარი (25 ლარი - ძირითადი თანხა, 15 ლარი - პროცენტი)

საშეღავათო პერიოდის ჩართვის შემდეგ პირობები:

 • ათვისებული ლიმიტი: 500 ლარი
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 18% / 36%
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დასაფარი თანხა: 0 ლარი

1. დაფარვის თარიღი: 10.07.2020

 • დასაფარი მინიმალური თანხა: 60 ლარი (0 ლარი - ძირითადი თანხა, 60 ლარი - საშეღავათო პერიოდის და მიმდინარე თვის ჯამური პროცენტი)

2. დაფარვის თარიღი: 10.08.2020

 • დასაფარი მინიმალური თანხა: 40 ლარი (25 ლარი - ძირითადი თანხა, 15 ლარი - პროცენტი)

* იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ უპროცენტო კრედიტით სარგებლობა, ფარავთ ჯამურ ათვისებულ თანხას საშეღავათო პერიოდის განმავლობაშიც.

ოვერდრაფტი და 5 დღიანი საკრედიტო ბარათი

 • ოვერდრაფტი;
 • 5-დღიანი საკრედიტო ბარათი.

3-თვიანი საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში თქვენს საკრედიტო ბარათზე / ოვერდრაფტზე გავრცელდება შემდეგი პირობები:

 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში გამოტოვებთ 3 გადახდას;
 • საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ, მე-4 თვეს გადაიხდით მხოლოდ ამ პერიოდის განმავლობაში დასარიცხ პროცენტს ჯამურად (არ გადაიხდით საკრედიტო ლიმიტის / ოვერდრაფტის ძირს);
 • მე-5 თვიდან დაიწყებთ გადახდას სტადარტული სქემის შესაბამისად.

მაგალითი 1: ოვერდრაფტი (თანხები აღებულია საორიენტაციოდ, მიახლოებით):

საშეღავათო პერიოდამდე პირობები:

 • ათვისებული ლიმიტი: 1000 ლარი
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 15%
 • დაფარვის თარიღი: 20.04.2020 (დაანგარიშების პერიოდულობა - 40 დღე)
 • საშეღავათო პერიოდამდე დასაფარი თანხა: 766.44 ლარი (750 ლარი - ძირითადი თანხა, 16.44 ლარი - პროცენტი)

საშეღავათო პერიოდის ჩართვის შემდეგ პირობები:

 • ათვისებული ლიმიტი: 1000 ლარი
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 15%
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დასაფარი თანხა: 0 ლარი

1. დაფარვის თარიღი: 10.07.2020

 • დასაფარი მინიმალური თანხა: 49.32 ლარი (0 ლარი - ძირითადი თანხა, 49.32 ლარი - საშეღავათო პერიოდის და მიმდინარე თვის ჯამური პროცენტი).

2. დაფარვის თარიღი: 19.08.2020

 • დასაფარი მინიმალური თანხა: 766.44 ლარი (750 ლარი - ძირითადი თანხა, 16.44 ლარი - პროცენტი).

მაგალითი 2: 5-დღიანი საკრედიტო ბარათი (თანხები აღებულია საორიენტაციოდ, მიახლოებით):

საშეღავათო პერიოდამდე პირობები:

 • ათვისებული ლიმიტი: 1000 ლარი
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 15%
 • დაფარვის თარიღი: 10.04.2020
 • საშეღავათო პერიოდამდე დასაფარი მინიმალური თანხა: 111.92 ლარი (100 ლარი - ძირითადი თანხა, 11.92 ლარი - პროცენტი)

საშეღავათო პერიოდის ჩართვის შემდეგ პირობები:

 • ათვისებული ლიმიტი: 1000 ლარი
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 15%
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დასაფარი თანხა: 0 ლარი

1. დაფარვის თარიღი: 10.07.2020

 • დასაფარი მინიმალური თანხა: 47.68 ლარი (0 ლარი - ძირითადი თანხა, 47.68 ლარი - საშეღავათო პერიოდის და მიმდინარე თვის ჯამური პროცენტი)

2. დაფარვის თარიღი: 10.08.2020

 • დასაფარი მინიმალური თანხა: 111.92 ლარი (100 ლარი - ძირითადი თანხა, 11.92 ლარი - პროცენტი).

სალომბარდე სესხი

 • სალომბარდე სესხი ყოველთვიური დაფარვის გრაფიკით;
 • სალომბარდე სესხი გრაფიკის გარეშე (1, 2 ან 3 თვიანი).


3-თვიანი საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში ზემოთ მოცემულ სესხებზე გავრცელდება შემდეგი პირობები:

 • 3 თვის განმავლობაში არ გადაიხდით ყოველთვიურ შენატანს:
  • პროცენტი
  • ძირი
 • ყოველთვიური დაფარვის გრაფიკით სალომბარდე სესხის შემთხვევაში:
  • სესხის ვადა გაიზრდება 3 თვით;
  • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დარიცხული პროცენტი გადანაწილდება სესხის სრულ განახლებულ ვადაზე;
  • ყოველთვიური დასაფარი თანხის მოცულობა მცირედით გაიზრდება.
 • გრაფიკის გარეშე სალომბარდე სესხის შემთხვევაში:
  • ვადა გაიზრდება მაქსიმუმ 3 თვით, სესხზე დარჩენილი ვადის შესაბამისად (მაგალიდად: თუ სესხის დასრულებამდე დარჩენილია 2 თვე, სესხის ვადა გაიზრდება 1 თვით);
  • საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ, ერთიანად გადაიხდით ამ პერიოდის განმავლობაში დასარიცხ პროცენტს. სურვილის შემთხვევაში, ერთიანად გადახდის ნაცვლად, შესაძლებელია მხოლოდ ერთი თვის პროცენტის გადახდა, ხოლო საშეღავათო პერიოდში დაგროვილი დავალიანების გადაფარვა მოხდება სესხის თანხის გაზრდით.


მაგალითი #1: გრაფიკიანი სალომბარდე სესხი (თანხები აღებულია საორიენტაციოდ, მიახლოებით):

საშეღავათო პერიოდამდე პირობები:

 • სესხის თანხა: 1,000 ლარი
 • ვადა: 9 თვე
 • სესხის დასრულების თარიღი: 01.09.2020
 • წლიური: 24%
 • საშეღავათო პერიოდამდე ყოველთვიური დასაფარი თანხა: 122.55 ლარი

საშეღავათო პერიოდის ჩართვის შემდეგ პირობები:

 • სესხის თანხა: 1,000 ლარი
 • ვადა: 12 თვე
 • სესხის დასრულების თარიღი: 01.12.2020
 • წლიური: 24%  
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დასაფარი თანხა: 0 ლარი
 • საშეღავათო პერიოდის შემდეგ ყოველთვიური დასაფარი თანხა: 129.20 ლარი

 


მაგალითი #2: გრაფიკის გარეშე სალომბარდე სესხი (თანხები აღებულია საორიენტაციოდ, მიახლოებით):

საშეღავათო პერიოდამდე პირობები:

 • სესხის თანხა: 500 ლარი
 • ვადა: 1 თვე
 • სესხის დასრულების თარიღი: 17.04.2020
 • წლიური: 24%
 • დარიცხული პროცენტი: 9.86 ლარი

საშეღავათო პერიოდის ჩართვის შემდეგ პირობები:

 • სესხის თანხა: 500 ლარი
 • ვადა: 4 თვე
 • სესხის დასრულების თარიღი: 17.07.2020
 • წლიური: 24%
 • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დასაფარი თანხა: 0 ლარი
 • დარიცხული პროცენტი: 40.10 ლარი

FAQ

თიბისის მომხმარებლები სესხებზე საშეღავათო პერიოდით - 30 ივნისის ჩათვლით სესხების გადავადებით ისარგებლებენ. საშეღავათო პერიოდი 13 მარტიდან დაიწყო და 30 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება, ორშაბათიდან კი მომხმარებლები სესხის გადავადების პირობებთან დაკავშირებით შეტყობინებას თიბისის დისტანციური არხებით მიიღებენ.

1. ვის შეეხება საშეღავათო პერიოდი?

 • ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, ვინც თიბისი ბანკში ამჟამად სარგებლობს საკრედიტო პროდუქტებით;


2. რომელ პროდუქტებს შეეხება?

 • საშეღავათო პერიოდი შეეხება შემდეგ საკრედიტო პროდუქტებს:
 • იპოთეკური სესხები
 • სამომხმარებლო სესხები
 • სასწრაფო სესხი
 • ავტო სესხები
 • განვადება
 • საკრედიტო ბარათები
 • ოვერდრაფტი
 • ლომბარდი
 • სტანდარტული გრაფიკის მქონე ბიზნეს და აგრო სესხები;


3. საშეღავათო პერიოდი შეეხება თუ არა იმ მსესხებლებს, რომლებიც მიმდინარე ვადაგადაცილებაშია?

 • დიახ, საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა შეუძლიათ იმ მომხმარებლებსაც, რომლებსაც აქვთ ვადაგადაცილებული სესხები. ვადაგადაცილების დღეების სიდიდიდან გამომდინარე, გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო იქნება ინდივიდუალური განხილვა. დეტალურ ინსტრუქციებს მომხმარებლები ორშაბათიდან ეტაპობრივად მიიღებენ პერსონალურად სმს-ების საშუალებით.


4. რამდენ ხანს გაგრძელდება საშეღავათო პერიოდი? ანუ რამდენი გადახდა არ უნდა გადავიხადო ბანკში?

 • საშეღავათო პერიოდი გაგრძელდება 30 ივნისის ჩათვლით და შეეხება არაუმეტეს სამი გადახდის გადავადებას;


5. როდიდან დაიწყება საშეღავათო პერიოდი?

 • საშეღავათო პერიოდის ჩართვა 2020 წლის 13 მარტიდან დაიწყო;


6. თუ გადახდა მიწევს დღეს ან მომდევნო კვირაში რა მოხდება?

 • ყველა იმ მომხმარებელს, ვისაც სესხის გადახდა უწევდა 13 მარტიდან შეეძლება ისარგებლოს საშეღავათო პერიოდით;


7. გამეზრდება თუ არა სესხის პროცენტი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობის შემთხვევაში?

 • არა, სესხის საკონტრაქტო განაკვეთები არ შეიცვლება.


8. გამეზრდება თუ არა სესხის ვადა?

 • დიახ, სესხის ვადა გაიზრდება გრაფიკიანი სესხების შემთხვევაში + საშეღავათო პერიოდი;


9. გამეზრდება თუ არა ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა?

 • ყოველთვიური გადასახდელი თანხა მცირედით გაიზრდება საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ, რადგან ბანკი საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დარიცხული პროცენტის გადანაწილებას ახდენს სესხის დარჩენილ ვადაზე;


10. საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში მოხდება თუ არა პროცენტის დარიცხვა?

 • დიახ, საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში, სესხის ძირითად თანხაზე გაგრძელდება პროცენტის დარიცხვა, რომლის გადანაწილება მოხდება საშეღავათო პერიოდის შემდგომ, სესხის დარჩენილ ვადაზე;


11. პროცენტზე პროცენტი ხომ არ დამერიცხება?

 • არა, პროცენტზე პროცენტის დარიცხვა არ ხდება;


12. რამდენიმე სესხი თუ მაქვს შემიძლია თუ არა ავირჩიო რომელზე გავრცელდეს საშეღავათო პერიოდი და რომელზე არა?

 • ფიზიკური პირის სესხების შემთხვევაში არ იქნება შესაძლებელი სესხების არჩევა, საშეღავათო პერიოდი ჩაირთვება ან ყველა საკრედიტო პროდუქტზე ან მომხმარებლის უარის შემთხვევაში - არც ერთზე;
 • ბიზნეს სესხების და სტატუს მომხმარებლების შემთხვევაში მოხდება ინდივიდუალური განხილვა;


13. თუ არ მინდა საშეღავათო პერიოდით სარგებლობა და სესხის ვადის გახანგრძლივება?

 • შესაძლებლობა გექნებათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ან ბანკის დისტანციური არხებით დააფიქსიროთ უარი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობასა და სესხის ვადის გახანგრძლივებაზე, მას შემდეგ, რაც ბანკისგან მიიღებთ შესაბამის შეტყობინებას; შეტყობინებების გაგზავნა მომხმარებლებთან დაიწყება 16 მარტიდან ეტაპობრივად;


14. ვინც უკვე სარგებლობს საშეღავათო პერიოდის აქციით, გავრცელდება თუ არა მათზე საშეღავათო პერიოდი?

 • თუ მიმდანარე სესხზე საშეღავათო პერიოდი გრძელდება ივნისის ჩათვლით, ამ შემთხვევაში დამატებით საშეღავათო პერიოდის ჩართვა არ მოხდება (მაგ: სესხი აღებული გაქვთ 2020-ის თებერვლის თვეში, რომელზეც ვრცელდებოდა 6 თვიანი საშეღავათო პერიოდი, ანუ პირველი გადახდა სესხზე უნდა გაგეკეთებინათ ივლისის თვეში, ასეთ შემთხვევაში დამატებითი საშეღავათო პერიოდის ჩართვა აღარ მოხდება);
 • ხოლო თუ მიმდინარე სესხზე საშეღავათო პერიოდი ნაკლებია ვიდრე ბანკის ამჟამად გამოცხადებული პირობა, ასეთ შემთხვევაში საშეღავათო პერიოდის გაგრძელება მოხდება 30 ივნისამდე, არაუმეტეს მომდევნო სამი გადახდის გადავადებისა (მაგ: სესხი აღებული გაქვთ 2020 წლის იანვარში 3 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და პირველი გადახდა გიწევდათ აპრილის თვეში, ასეთ შემთხვევაში თქვენს საშეღავათო პერიოდს დაემატება +2 თვე);


15. როგორ გაიგებს მომხმარებელი თარიღის გადაწევის შესახებ?

 • 16 მარტიდან ეტაპობრივად მომხმარებლები მიიღებენ შეტყობინებას, საშეღავათო პერიოდის ჩართვასთან დაკავშირებით. 24 მარტის ჩათვლით მომხმარებლებს ექნებათ შესაძლებლობა უარი თქვან საშეღავათო პერიოდით სარგებლობაზე, ხოლო ვინც უარს არ განაცხადებს ავტომატურად ჩაერთვებათ საშეღავათო პერიოდი;


16. რა პროცესით მოხდება საშეღავათო პერიოდის ჩართვა?

 • ფიზიკური პირების შემთხვევაში საშეღავათო პერიოდის გააქტიურება მოხდება ავტომატურად, გარდა იმ პირებისა, ვინც უარს განაცხადებს 24 მარტის ჩათვლით; არასტანდარტული გრაფიკის მქონდე ბიზნესი და აგრო სესხების და თიბისი სტატუს მომხმარებლების (დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ TBC Status - თიბისი სტატუსი) შემთხვევაში საშეღავათო პერიოდის განხილვა მოხდება ინდივიდუალურად;


17. ექნება თუ არა მომხმარებელს წინსწრების საკომისიო?

 • იმ მომხმარებლებს, ვინც ისარგებლებს საშეღავათო პერიოდით, ექნება შესაძლებლობა ყოველთვიური გადასახდელი თანხის ფარგლებში საკომისიოს გარეშე განახორციელოს წინსწრება. საშეღავათო პერიოდის დასრულების შემდეგ, წინსწრების საკომისიოზე აღდგება/გავრცელდება კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობები;


18. ვრცელდება თუ არა საშეღავათო პერიოდი 16 მარტიდან გაცემულ ახალ სესხებზე?

 • დიახ, 16 მარტიდან გაცემულ სესხებზე გავრცელდება საშეღავათო პერიოდი ინდივიდუალური განხილვის საფუძველზე;


19. იქნება თუ არა შესაძლებელი, მომხმარებელმა ინტერნეტბანკიდან დაფაროს წინსწრებით სესხი თუ სარგებლობს საშეღავათო პერიოდით?

 • დიახ, ბანკის დისტანციური არხებიდან შესაძლებელი იქნება სესხების წინსწრებით დაფარვა.