გამოიწერე ნაკრები ნოემბერში, გადაიხადე თიბისის MasterCard ბარათით სურსათსა და სააფთიაქო ქსელებში და დაიბრუნე გადახდილი თანხის 10%.

  

აქციაში მონაწილეობს:

  • ყველა, ვინც გამოიწერს თიბისის ნაკრებს და აიღებს ნაკრებში შემავალ MasterCard ბარათს.

 

აქციაში მონაწილე ბარათები:

  • თიბისის ნაკრებში შემავალი MasterCard სადებეტო ბარათი.

 

აქციის პერიოდი:  

  • 2021 წლის 1 ნოემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით.

 

როგორ ხდება 10%-ის დაბრუნება:

  • თანხის ჩარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 20 დეკემბრისა.

დამატებითი პირობები: 

  • გატარებად ჩაითვლება მხოლოდ თიბისი ბანკის პოს ტერმინალზე შესრულებული ტრანზაქციები.
  • აქციის ფარგლებში შესაძლებელია მაქსიმუმ 100 ლარის დაბრუნება.
  • თიბისი ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ დაუბრუნოს მომხმარებელს გადახდილი თანხის 10%.

 

* შეთავაზება არ ვრცელდება კონცეპტ მომხმარებლებზე.