თიბისი  ბიზნესებს საბრუნავი სახსრების ფინანსირების ახალ პლატფორმას სთავაზობს
 
 
ბიზნესის მხარდასაჭერად, აქ.ახლა თიბისიმ  საბრუნავი საშუალებების ფინანსირების ახალი პლატფორმა შექმნა.  პლატფორმის მიზანია,  ერთ სივრცეში გააერთიანოს ყველა ის სასესხო პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია საბრუნავი საშუალებების ფინანსირებისთვის და მომხმარებელს გაუმარტივოს თავის ბიზნესსაჭიროებებზე მორგებული პროდუქტებითა და გადახდის მოქნილი პირობებით სარგებლობა.
 
საბრუნავი საშუალებების ფინანსირება მოიცავს: 
  • სასაქონლო მარაგების და ნედლეულის შეძენას;
  • პროდუქტის ან მომსახურების მომწოდებლების მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების გასტუმრებას;
  • საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებას, როგორიცაა: იჯარის გადასახადი, კომუნალური გადასახადი, სახელფასო ხარჯი, ტრანსპორტირების ხარჯები, რეკლამის და მარკეტინგის ხარჯები და სხვა. 
 
„დღეს ბიზნესებისთვის ერთ-ერთი  ყველაზე მთავარი საჭიროება  საბრუნავი საშუალების ფინანსირებაა. თიბისის ბიზნესის მხარდაჭერის გუნდის მიზანი იყო  შეექმნა პლატფორმა, რომლითაც შეძლებდა   ბიზნესებისთვის ყოველდღიური საქმიანობის გამარტივებას და მათ საჭიროებებზე მორგებული პროდუქტების შეთავაზებას. პლატფორმის ფარგლებში, მომხმარებლებს მუდმივად შევთავაზებთ განახლებულ პროდუქტებსა და სერვისებს, რაც მათ ბიზნესის უკეთესად მართვაში დაეხმარება",  - ნიკა ქურდიანი, თიბისი ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე