თიბისი სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამაში ერთვება
 
2020 წლის 1 ივლისიდან, თიბისი იპოთეკური სესხების სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთო. პროგრამა, რომელიც სახელმწიფომ დეველოპერული და სამშენებლო სექტორის მხარდასაჭერად წამოიწყო, იპოთეკური სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთის მაქსიმუმ 4%-ის დაფინანსებას გულისხმობს, ხუთი  წლის განმავლობაში. 
 
რა არის სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა?
 
სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა დეველოპერული სექტორის მხარდაჭერის პროგრამაა, რომლის ფარგლებში, სახელმწიფო დააფინანსებს იპოთეკური სესხის პროცენტის ნაწილს;
 
ზოგადი პირობა:
 
პროგრამაში მონაწილეობისთვის, მომხმარებელმა დეველოპერული კომპანიისგან ბინის შესაძენად იპოთეკური სესხით მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა ისარგებლოს. სუბსიდიის მისაღებად, განაცხადის ბოლო დღე 31 დეკემბერია, ხოლო სახელმწიფო საგარანტიო კომპონენტით სარგებლობის ბოლო ვადა - 20 დეკემბერი. თანხის მაქსიმალური მოცულობა 200,000 ლარია, სესხის დაფარვის მაქსიმალური ვადა - 240 თვე. მომხმარებელს უზრუნველყოფის სახით  შესაძენი ქონების მინიმუმ 10%-ის ფულადი სახსრები უნდა წარადგინოს. გარდა ამისა, თანამონაწილეობა უნდა დასტურდებოდეს დოკუმენტურად.  პროგრამა ვრცელდება მხოლოდ სესხებზე ეროვნულ ვალუტაში. 
პარტნიორ დეველოპერულ კომპანიებში ბინის შეძენის შემთხვევაში, თიბისის იპოთეკური ცენტრი სტატუს  მომხმარებლებს  განსაკუთრებულ პირობებსა და ფასდაკლებებს სთავაზობს.
 
 
მაგალითი:
  • მომხმარებელმა აიღო 100,000 ლარის ოდენობის იპოთეკური სესხი, 180 თვის ვადით, წლიურ 12.5 %-ში (სულ ცვლადი). მიმდინარე რეფინანსირების განაკვეთი შეადგენს 8.25%-ს, ხოლო მარჟა (ბანკის ფიქსირებული კომპონენტი) -  4.25 %-ს.
  • სუბსიდია იქნება -  4 % (8.25-4.25). შესაბამისად, მომხმარებლისთვის საპროცენტო განაკვეთი იქნება -  8.5 % (12.5-4) ნაცვლად  - 12.5%-ისა.
  • თუ რეფინასნირების განაკვეთი შემცირდა 6 %-მდე, სააგენტო დააფინასებს 1.75%-ს (6-4,25), შესაბამისად მომხმარებლისთვის საპროცენტო განაკვეთი გამოვა 8.5% ნაცვლად 10.25 %-სა
  • თუ რეფინანსირების განაკვეთი გაუტოლდება 5%-ს, სუბსიდია წყდება და განახლდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ რეფინანსირების განაკვეთი გაიზრდება და იქნება 5 %-ზე მეტი.
  • თუ 100,000 ლარის ოდენობის 180 თვიან სესხზე საპროცენტო განაკვეთი არის  - 12.5%, 5 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო დააფინანსებს 4%-ს. შესაბამისად, მომხმარებელი თვეში  ნაცვლად 1,240 ლარისა, გადაიხდის 985 ლარს.

პარტნიორ დეველოპერულ კომპანიებში ბინის შეძენის შემთხვევაში, თიბისის იპოთეკური ცენტრი სტატუს მომხმარებლებს განსაკუთრებულ პირობებსა და ფასდაკლებებს სთავაზობს.