განცხადება განკუთვნილია მხოლოდ თიბისი ბანკის სადებეტო/საკრედიტო ბარათის მფლობელებისთვის

შეიყვანეთ ბარათის ბოლო ოთხი ციფრი
ქუჩა, კორპუსი, ბინა. საკურიერო მომსახურება მუშაობს მხოლოდ თბილისის მასშტაბით