გადაიხადეთ Apple Pay-ით და დასაჩუქრდით

18 ნოემბრიდან - 22 დეკემბრის ჩათვლით, გადაიხადეთ Apple Pay-ით თიბისი VISA-ს ბარათების მეშვეობით და ყოველ კვირა დასაჩუქრდით Apple-ის უახლესი მოწყობილობების შესაძენი ვაუჩერებით:
 • 1 ადგილი: iPhone 11 Pro ვაუჩერი.
 • 2 ადგილი: Apple Watch 5 ვაუჩერი.
 • 3 ადგილი:  AirPods Pro ვაუჩერი.
თიბისი სტატუსის მომხმარებლებისთვის იმოქმედებს დამატებითი საჩუქარი:
 • კამპანიის განმავლობაში, ჯამურად ყველაზე დიდი მოცულობის ტრანზაქციების მქონე სტატუს მომხმარებელს გადაეცემა ახალი MacBook Air-ის სასაჩუქრე ვაუჩერი.
საჩუქრის მისაღებად საჭიროა: 
 • 18 ნოემბრიდან, ყოველ კვირა დააგროვოთ რაც შეიძლება მეტი Apple Pay-ით გადახდა თიბისი VISA ბარათებით.
 • თითო ტრანზაქციის მინიმალური მოცულობა უნდა იყოს  5 ლარი.
 • თითოეულ კალენდარულ დღეში, თითოეულ სავაჭრო ობიექტში შესაძლებელია მაქსიმუმ 3 ტრანზაქციის განხორციელება.
გამარჯვებულების გამოვლენა:
 • გამარჯვებულები გამოვლინდება ყოველი კვირის დასრულებიდან 3 დღის განმავლობაში.

აქციაში მონაწილეობას ღებულობენ:

 • თიბისი ბანკის მომხმარებლები, რომლებსაც 18 ნოემბრამდე არ გადაუხიდათ Apple Pay-ით თიბისი ბარათების მეშვეობით, აქციის პერიოდში გადაიხდიან Apple Pay-ით თიბისი VISA-ს ბარათების გამოყენებით და აქვთ მიღებული აქციის სმს-ი.
დამატებითი პირობები:
 • ერთხელ გამარჯვებული მომხმარებელი აღარ ღებულობს მონაწილეობას მომდევნო კვირაში.
 • გამარჯვებულებს ვაუჩერები მიუვათ სმს-ის მეშვებიოთ ბანკში რეგისტრირებულ ნომერზე.
 • ყოველი კვირა დღის დასრულებიდან, 3 დღის განმავლობაში გამოვლინდება გამარჯვებული, რის შესახებაც ინფორმაცია განთავსდება ამ ვებ-გვერდზე.
 • მომხმარებლები აგროვებენ ტრანზაქციებს მთელი კამპანიის განმავლობაში. შესაბამისად, ყოველი კვირის დასრულების შემდეგ, მათ არ უნულდებათ დაგროვებული ტრანზაქციები.
 • თანაბარი ტრანზაქციების რაოდენობის შემთხვევაში, გაიმარჯვებს მომხმარებელი, რომელსაც აქვს ყველაზე მეტი ჯამური მოცულობის ტრანზაქციები. თუ ტრანზაქციების რაოდენობა და მოცულობა თანაბარია, მაშინ გაიმარჯვებს მომხმარებელი, რომელმაც პირველმა დააგროვა ტრანზაქციების რაოდენობა.
 • საეჭვო გატარებების აღმოჩენის შემთხვევაში ბანკი იტოვებს უფლებას, კონკრეტულ მომხმარებელს შეუზღუდოს აქციაში მონაწილეობის უფლება.

როგორ დავამატო ბარათი და გადავიხადო Apple Wallet-ით?

გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: https://bit.ly/2Xm2w7c

გამარჯვებულები

I კვირა (18-24.11)

ადგილი გამარჯვებული ტრანზაქციების
რაოდენობა
1 სულხან მ. 144
2 ბექა ბ. 124
3 ტიტე კ. 63

 

II კვირა (25.11-01.12.)

ადგილი გამარჯვებული ტრანზაქციების
რაოდენობა
1 ნანა ბ. 220
2 ელენე მ. 86
3 შოთა გ. 57