გვითხარით, რა თანხა გსურთ და რა ვადით

მიუთითეთ, რა თანხა გჭირდებათ
მიუთითეთ სესხის ვადა თვეებში
მიუთითეთ ფილიალი, საიდანაც გსურთ თანხის გატანა

გვითხარით ცოტა რამ თქვენ შესახებ

მიუთითეთ თქვენი სახელი და გვარი, როგორც პირადობის მოწმობაშია
მიუთითეთ 11-ნიშნა პირადი ნომერი
5XXXXXXXX
ვადასტურებ ინფორმაციის სისწორეს და თანახმა ვარ, გადამოწმდეს საკრედიტო ბიუროს მონაცემთა ბაზაში.