განცხადება განკუთვნილია მხოლოდ თიბისი ბანკის სადებეტო/საკრედიტო ბარათის მფლობელებისთვის

შეიყვანეთ ბარათის ბოლო ოთხი ციფრი

#19, #22 მხოლოდ მოსწავლეებისთვის (საჭიროა მშობლის დასტური); #20, #21 მიბმა შესაძლებელია მხოლოდ საკრედიტო ბარათებზე.
ვადასტურებ, რომ ამ განაცხადში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი.
ვადასტურებ, რომ ამ განაცხადში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი.
ვადასტურებ, რომ ამ განაცხადში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი.
ქუჩა, კორპუსი, ბინა. საკურიერო მომსახურება მუშაობს მხოლოდ თბილისის მასშტაბით
ვადასტურებ, რომ ამ განაცხადში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და უტყუარი.