აიღე სესხი

პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ კი გსურს პირველი მანქანის შეძენა, ან არსებული მანქანის განახლება. სესხის უზრუნველყოფა შეიძლება იყოს მანქანა ან სულაც ბინა. 

 
 
მიზნობრიობა ახალი ან მეორადი ავტომობილის შეძენა
სესხის თანხა 500-450 000 ლარი* (ექვივალენტი დოლარი ევრო)
სესხის ვადა 6-120 თვე
საპროცენტო განაკევთი 14%-დან(ლარი), 8.5%-დან(აშშ დოლარი), 7.3%-დან( ევრო)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 22.98%-დან (ლარი), 17.70%-დან (აშშ დოლარი), 16.46%-დან(ევრო)
გაცემის საკომისიო 1%, მინ 50 ლარი
სესხის უზრუნველყოფა 72 თვის ჩათვლით- ავტომანქანა; 120 თვის ჩათვლით- უძრავი ქონება
თანამონაწილეობა 0%-დან
მსესხებელი საქართველოს მოქალაქე
თანამსესხებელი დედა, მამა, და- ძმა, მეეუღლები. ერთ სესხზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 2 თანამსესხებლის არსებობა
შემოსავალი ხელფასი, იჯარა, გზავნილები, დივიდენდი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან ან შემოსავლების სამსახურიდან, საიჯარო ხელშეკრულება, გზავნილების ამონაწერი
საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.
საინტერესო შეთავაზებები MTPL,სესხის დაზღვევა, იპოთეკური სესხი, სამოგზაურო დაზღვევა

ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე