გაემგზავრეთ THE BRIT AWARDS 2020-ზე მასტერქარდთან და თიბისი სტატუსთან ერთად

თქვენ, როგორც თიბისი სტატუსის მომხმარებელს, გაქვთ შესაძლებლობა გაემგზავროთ THE BRIT AWARDS 2020-ზე მასტერქარდთან და თიბისი სტატუსთან ერთად. 

გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია შემდეგი მასტერქარდის ბარათებით სარგებლობისას:

 • სტატუს გოლდი
 • სტატუს პლატინუმი 
 • სტატუს ვორლდ ელიტი

 გათამაშების შედეგად გამოვლინდება  2 გამარჯვებული შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

1.  მომხმარებელი, რომელიც შეასრულებს ყველაზე მეტ ტრანზაქციას

2.  მომხმარებელი, რომელიც შეასრულებს ყველაზე დიდი  მოცულობის ტრანზაქციებს 

* ტრანზაქციის მინიმალური მოცულობაა 30 ლარი

* გატარებაში ჩაითვლება ნებისმიერი პოს ტერმინალში ან ონლაინ შესრულებული ოპერაცია (საქართველოში ან საზღვარგარეთ).

 

გათამაშება ძალაშია 23.12.2019-24.01.2020 (ჩათვლით).

გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება არაუგვიანეს 28.01.2020

 

გამარჯვებულებს გადაეცემათ ნაკრები 2 ადამიანზე, რომლებიც მოიცავს:

 • THE BRIT AWARDS 2020-ის 1 Level მოსაწვევებს 
 • სასტუმროში განთავსებას
 • ავია ბილეთებს
 • ბრიტანეთის ვიზის ხარჯებს

შეზღუდვები:

 • ონლაინ კაზინოებსა და ტოტალიზატორებში გატარებული თანხები გათამაშებაში მონაწილეობას არ მიიღებს
 • გათამაშების პერიოდში 1 ობიექტზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 20 ტრანზაქციის განხორციელება
 • გამარჯვებული და სტუმარი აუცილებლად უნდა იყვნენ მინ. 18 წლის
 • გამარჯვებული და სტუმარი აუცილებლად უნდა გაეცნონ და დაეთანხმონ აქციის პირობებს www.brits.co.uk/terms-and-conditions
 • ნაკრები არის პერსონალური და მისი გადაცვლა / გაყიდვა არ არის შესაძლებელი
 • აქციის პირობებთან შეუსაბამლობის შემთხვევაში, გამარჯვებულმა და სტუმარმა შესაძლებელია დატოვონ ღონისძიება
 • გამარჯვებული და სტუმარი აცნობიერებენ იმას, რომ მათი პირადი ინფორმაციის გამოყენება შესაძლებელია მათი დამატებითი თანხმობის გარეშე

გამარჯვებული და სტუმარი აცნობიერებენ იმას, რომ მათი პირადი ინფორმაციის გამოყენება შესაძლებელი იქნება THE O2-ს ვებ გვერდზე (ღონისძიების ჩატარების ლოკაცია)