დაიცავით თქვენი ბარათი არალეგალური გამოყენებისგან, საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.

ბარათის უსაფრთხოების სერვისით "სტატუსი" სარგებლობისას, დაიბრუნეთ თანხა იმ შემთხვევაში, თუ მესამე პირმა იგი არალეგალურად გამოიყენა პოს-ტერმინალში, ბანკომატსა თუ ინტერნეტში.
სერვისის გააქტიურება შეგიძლიათ, როგორც ახალ, ისე არსებულ პლასტიკურ ბარათზე.
 

                                                  

ლიმიტები

ინტერნეტით ჩატარებული არალეგალური ტრანზაქციები

4,000 ლარი

ჩიპიან ბარათზე პინ კოდის ან ჩიპის გარეშე ჩატარებული არალეგალური ტრანზაქციები

10,000 ლარი

ჩიპიან უკონტაქტო ბარათზე პინის ან ჩიპის გარეშე (45 ლარს ზევით) ჩატარებული არალეგალური ტრანზაქციები

10,000 ლარი

  • მომსახურების პერიოდში ანაზღაურდება მაქსიმუმ 10 არალეგალური ოპერაცია.
     

წლიური მომსახურების ღირებულება - 50 ლარი