გაცნობებთ, რომ 2020 წლის სექტემბრის თვიდან იცვლება „გამარჯობა" სატარიფო ნაკრების პირობები შემდეგნაირად:

 

"საბაზისო" ნაკრები

ფასი

თვიური საკომისიო -2 ლარი ან წლიური საკომისიო - 20 ლარი

ბარათი 

Gold ბარათი

თანხის განაღდება პაკეტში შემავალი ბარათიდან (თიბისი, ბაზის და ხალიკ ბანკის ბანკომატებში)

0%

განაღდების ლიმიტი

ბანკომატი: 2000 GEL (დღიური);
ყიდვა: 10000 GEL (დღიური);
ყიდვა: 70000 GEL (კვირის).

ინტერნეტ ბანკი

უფასო

სმს სერვისი

სტანდარტული  (1 ლარი თვეში)

* შესაძლებელია არსებულ „გამარჯობა" ნაკრებში შემავალი MIX ბარათი ჩანაცვლდეს Gold ბარათით.
სხვა ყველა პირობა რჩება უცვლელი.