კავშირის საშუალებები
ონლაინ ჩატი
ონლაინ ჩატი
გაესაუბრეთ ჩვენს კონსულტანტებს ონლაინ რეჟიმში
+(995 32) 227 27 27
+(995 32) 227 27 27
დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე
ეწვიეთ ფილიალს
ეწვიეთ ფილიალს
იპოვეთ უახლოესი ფილიალი და ბანკომატი
ანონიმური მხილება
ანონიმური მხილება
დააფიქსირეთ საკანონმდებლო მოთხოვნების დარღვევასთან, არაეთიკურ ქცევასთან და ბანკის შიდა ინსტრუქციების უგულვებელყოფასთან დაკავშირებული შემთხვევა ან საფუძვლიანი ეჭვი.


მოგვწერეთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით: info@tbcbank.com.ge


გარემოსდაცვითი და სოციალური საჩივრები

გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, ნებისმიერ ფიზიკურ და/ან იურიდიულ პირს, ან პირთა ჯგუფს შეუძლია საჩივრის/პრეტენზიის/განცხადების დაფიქსირება.
გაიგე მეტი