აქ.ახლა - აიღე ციფრული სამომხმარებლო სესხი საუკეთესო პირობით მობაილბანკიდან და დასაჩუქრდი 100-მდე ერთგული ქულით.  

კამპანიის პერიოდი - 28 სექტემბერი - 31 ოქტომბერი

  • სესხის აღება ავტომატურად არის შესაძლებელი, ამისთვის მობაილბანკის შეთავაზებებიდან უნდა აირჩიოთ სამომხმარებლო სესხი და მიყვეთ პროცესს
  • კამპანიის ფარგლებში, სესხის მობაილბანკიდან გააქტიურების შემთხვევაში, მიიღებთ ერთგულ ქულებს, რაც იქნება სესხის თანხის 2%, მინიმუმ 10, მაქსიმუმ 100 ქულა.
  • 1 ქულა = 1 ლარს და დახარჯვა ერთგულის პარტნიორ ობიექტებშია შესაძლებელი
  • მიღებული საჩუქრის (ერთგული ქულების) დარიცხვის შესახებ მიიღებთ SMS შეტყობინებას, ბანკში დაფიქსირებულ ნომერზე.
  • საჩუქარი დაგერიცხებათ ერთჯერადად, სესხის აღებიდან მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღის ვადაში. ამასთანავე, ქულების დარიცხვის მომენტისთვის, სესხი უნდა იყოს მიმდინარე
  • მიღებული ერთგული ქულების დასახარჯად საჭიროა თიბისის სადებეტო ან საკრედიტო ბარათის ქონა

 

სესხის პირობები:

  • სესხის თანხა - 100-80 000 ლარი
  • სესხის ვადა -  3-48 თვე
  • საპროცენტო განაკვეთი - 14.5%
  • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 18% დან

 

თიბისი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეცვალოს კამპანიის პერიოდი, მათ შორის ვადაზე ადრე შეწყვიტოს კამპანია. 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, დაგვიკავშირდით *2727