გახსენი ანაბარი
 • დააგროვე პირველადი შენატანის გარეშე
 • დააგროვე მცირე თანხებით
 • აიღე ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი (ქეშ-ქავერი)

ზოგადი აღწერა

ანაბრი „მინდას" მეშვეობით შენ შეგიძლია აუჩქარებლად და მცირე შენატანებით დააგროვო შენთვის საჭირო თანხა. ამასთან, ანაბარი შეგიძლია მოარგო კატალოგიდან შენს მიზანს, მაგალითად „მინდა ტექნიკა", „მინდა დასვენება" და ა.შ.

ეს ანაბარი წარმოადგენს ე.წ. "ყულაბას", რომელიც დაგეხმარება შეაგროვო თანხა ყოველთვიური დანაზოგების სახით. ბანკი დაარიცხავს სარგებელს შენს თითოეულ შენატანს, რაც საშუალებას მოგცემს სწრაფად შეაგროვო თანხა თქვენი მიზნებისათვის.

ანაბარი მინდას გახსნა შესაძლებელია მხოლოდ ინტერნეტ ბანკის არხის მეშვეობით.

საპროცენტო განაკვეთები

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი   ლარი აშშ. დოლარი ევრო ფუნტი
3-5 თვე წლიური 10.90% 0.25% N/A N/A
ეფექტური 11.35%-დან 0.25%-დან N/A N/A
6-8 თვე წლიური 11.35% 0.30% N/A 0.15%
ეფექტური 11.67%-დან 0.3%-დან N/A 0.15%-დან
9-11 თვე წლიური 11.55% 0.45% N/A 0.25%
ეფექტური 11.72%-დან 0.45%-დან N/A 0.25%-დან
12 თვე წლიური 11.80% 0.60% N/A 0.45%
ეფექტური 11.81%-დან 0.6%-დან N/A 0.45%-დან
13-14 თვე წლიური 11.80% 0.65% 0.00% 0.50%
ეფექტური 11.75%-დან 0.65%-დან 0%-დან 0.5%-დან
15-17 თვე წლიური 11.70% 0.65% 0.00% 0.50%
ეფექტური 11.55%-დან 0.65%-დან 0%-დან 0.5%-დან
18-20 თვე წლიური 11.65% 0.70% 0.00% 0.65%
ეფექტური 11.35%-დან 0.7%-დან 0%-დან 0.65%-დან
21-23 თვე წლიური 11.75% 0.70% 0.00% 0.65%
ეფექტური 11.3%-დან 0.7%-დან 0%-დან 0.65%-დან
24 თვე წლიური 11.80% 0.75% 0.00% 0.75%
ეფექტური 11.2%-დან 0.75%-დან 0%-დან 0.75%-დან

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტი პირებისთვის

ანაბარი „მინდა" არის განკუთვნილი მხოლოდ რეზიდენტ კლიენტებისთვის

სხვა პირობები

ტარიფები

 • ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა;
 • ანაბრის საპროცენტო განაკვეთები არის წლიური (სარგებლის დარიცხვა ანგარიშდება ფაქტობრივი განთავსების დღეების რაოდენობაზე)

მინიმალური შენატანი

 • ანაბარზე არ მოითხოვება პირველადი მინიმალური შენატანი. შემდგომში კი შენ შეგიძლიათ ყოველთვიურად დაამატოთ მინიმუმ 5 ლარი/დოლარი/ევრო/ფუნტი;
 • ყოველთვიური დანაზოგის მაქსიმალური ზღვარი არ არსებობს.
 • თუ კლიენტის მიერ  არ მოხდა მინიმალური თანხის შეტანა 2 თვეზე მეტ ხანს, მოხდება ანაბრის პირობის დარღვევა.

ანაბრის ვადა

 • ანაბრის ვადა შესაძლოა იყოს 3-დან 24 თვემდე;

სხვა პირობები

 • დანაზოგის თანხა ნებისმიერ თვეს შეიძლება იყოს განსხვავებული (არა 5 ერთეულზე ნაკლები);
 • ანაბარის პირობის დარღვევის ან ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ანაბარს დაერიცხება განსხვავებული საპროცენტო განაკვეთები ვალუტების მიხედვით, კერძოდ:
  • GEL   ფაქტიური განთავსების შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთზე 4%-ით ნაკლები, მინიმუმ 0.50%
  • USD    0.10%;
  • GBP   0.10%;
  • EUR    0.00%.

შენიშვნა: უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან.

ოპერაციების წარმოება

 • ანაბარზე დაშვებულია ოპერაციები როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით;
 • ანაბარზე თანხის სხვა ანგარიშებიდან ჩარიცხვა შეგიძლიათ ინტერნეტ ბანკის, მობაილ ბანკის, სატელეფონო სერვის ცენტრის და  ავტომატური გადარიცხვების საშუალებით.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

როგორ გავხსნა?

გახსენი ონლაინ

გახსენი დეპოზიტი ინტერნეტ ან მობაილბანკიდან და მიიღე +0.1% ეროვნულ ვალუტაში

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკე 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვე თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიე ფილიალს

გახსენი ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
გახსენი
დამირეკე
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()