რატომ ინტელექსპრესი?

 • 0.35% მინ. გაგზავნის საკომისიო
 • მიიღეთ და გააგზავნეთ თანხა ანგარიშის გახსნის გარეშე
Product img

IntelExpress

ვებგვერდი


ზოგადი აღწერა

ინტელექსპრესი გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ ან გადარიცხოთ თანხა ბანკიდან ანგარიშის გახსნის გარეშე 35 ქვეყნის მიმართულებით. თანხის გაგზავნა შესაძლებელია ლარსა, აშშ დოლარსა და ევროში.

თანხის გასანაღდებლად თქვენ დაგჭირდებათ:

 • გზავილის კოდი
 • გამომგზავნის სახელი და გვარი
 • ქვეყანა    
 • გამოგზავნილი თანხის ოდენობა
 • მიმღების პირადობის დამადასტურებელი საბუთი

თანხის გასაგზავნად დაგჭირდებათ:

 • მიმღების სახელი და გვარი
 • ტელეფონის ნომერი
 • მიმღების ქვეყანა და მისამართი
 • გადასარიცხი თანხა
 • გადასარიცხი ვალუტა
 • გამგზავნის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი

  გადარიცხვისთვის საჭირო დრო: 0:05 - 0:20 სთ;

ტარიფები

გადარიცხვები საქართველოს ფარგლებში
საერთაშორისო გადარიცხვები
GEL 0.35%-0.4% 1%-3%
სხვა ვალუტა (USD, EUR) 0.5% 1%-3%