შპს გიოკაპიტალი (ვარკეთილი)

 
მისამართი: ვარკეთილი 3 IIIა მკ.რ #180 სკოლის მიმდებარედ
ტერიტორიის ფართი: 517 მ2
გასაყიდი ფასი: 1კვ.მ. $430-დან
სართულების რაოდენობა: 8
გასაყიდი ბინის მინ. ფართი: 40 კვ.მ.
გასაყიდი ბინის მინ. ფასი: $17 000
ყოველთვიური გადასახდელი: 164 $-დან
ჩაბარების თარიღი: 06/2016
ჩაბარების მდგომარეობა: ბინა ბარდება შავი და თეთრი კარკასის მდგომარეობით

რუკა

იპოთეკური სესხის პირობები

მსესხებელი საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქე
სესხის ვალუტა აშშ დოლარი
სესხის მაქსიმალური მოცულობა 100,000 აშშ დოლარი*
სესხის მაქსიმალური ვადა 3-დან 180 თვემდე
სესხის მაქსიმალური ვადა არარეზიდენტების შემთხვევაში 36 თვე
უზრუნველყოფის ობიექტი შესაძენი ბინა მას შემდეგ რაც მშენებლობა შევა ექსპლუატაციაში
კომპანიის თავდებობა მშენებლობის ექსპლუატაციაში შესვლამდე
სესხის გაცემის საკომისიო 1%
წინსწრების საკომისიო 2%
თანამონაწილეობა 30% საპროცენტო განაკვეთი 9,5% მოითხოვება შემოსავლის შესწავლა
თანამონაწილეობა 50% საპროცენტო განაკვეთი 12% არ მოითხოვება შემოსავლის შესწავლა
* აღნიშნულ თანხაზე ზევით განიხილება ინდივიდუალურად