16 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით გზავნილის გაანღდებისას 3000-მდე მომხმარებელს ეძლევა შანსი მიიღოს 5,000 ლარამდე ფულადი საჩუქარი!

 • ფილიალში განაღდებისას  გაქვს შანსი მიიღო 500 ლარამდე თანხა.
 • ინტერნეტ ბანკშიtbcgzavnili.ge საიტიდან ან ქოლცენტრით განაღდებისას გაქვს შანსი დასაჩუქრდე 5,000 ლარამდე თანხით.

ვის შეუძლია აქციაში მონაწილეობა და რა პირობის დაკმაყოფილებაა საჭირო?

 • აქციაში მონაწილეობას მიიღებს ნებისმიერი მომხმარებელი, რომელიც აქციის პერიოდში გაანაღდებს გზავნილს თიბისიში.

რას ნიშნავს ფულადი საჩუქრის აღმოჩენა გზავნილის განაღებიასას?

 • გზავნლის თიბისიში განაღდებისას გეძელვათ ფულადი საჩუქრის აღმოჩენის შანსი.

როგორ აღმოვაჩინო საჩუქარი გზავნილის განაღდებისას?

 • აუცილებელია გაანაღდოთ მინიმუმ ერთი გზავნილი მინიმუმ 1000 ერთეულის ოდენობით

რამდენჯერ შეიძლება აღმოვაჩინო საჩუქარი?

 • საჩუქრის მიღება შესაძლებელია აქციის განმავლობაში ერთხელ, პირველივე გზავნილის განაღდებისას.

რა ფულადი საჩუქარი შემიძლია მივიღო?

თიბისის ნებისმიერ ფილიალში გზავნილის განაღდებისას, თქვენ გაქვთ შანსი აღმოაჩინოთ ფულადი საჩუქარი: 50, 100, 200 და 500 ლარის ოდენობით

დისტანციური არხიდან გზავნილის განაღდების შემთხვევაში თქვენ გაქვთ შანსი აღმოაჩინოთ  1000, 1500, 2000 და 5,000 ლარამდე ფულად საჩუქარი. დისტანციური არხებია:

 • ინტერნეტბანკი
 • Tbcgzavnili.ge საიტი
 • ქოლცენტრი

როგორ ხდება 3,000 მომხარებლის არჩევა რომელსაც საჩუქარი გადაეცემა?

 • წინასწარ შეიქმენება კლიენტების სია, რომლებსაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თიბისიში გაუნაღდებია ან გაუგზავნია სწრაფი ფულადი გზავნილი
 • აღნიშნული სიიდან  მოხდება ყოველი 5-ე კლიენტის არჩევა, რომელსაც საჩუქრად გადაეცემა სხვადასხვა სახის საჩუქარი.
 • საჩუქრის მისაღებად აუცილებელი იქნება კლიენტმა გაანაღოს გზავნილი თიბისიში - 1000 ერთეულის ნომინალური ღირებულებით.
 • თუ მომხარებელი აქციის პერიოდში არ გაანაღდებს გზავნილს საჩუქარი გაუქმდება.

როგორ გაიგებს მომხარებელი მიიღო თუ არა საჩქარი გზავნილის განაღდებისას?

 • კლიენტი ყოველ კვირა: ორშაბათს  და ხუთშაბათს მიიღებს სმს შეტყობინებას საჩუქრის მიღებასთან დაკავშირებით, თუ კლიენტს სმს არ მიუვიდა ნიშნავს რომ მას არ ეკუთვნის საჩუქარი.
 • თუ კლიენტს წაეშალა სმს ან ვერ მიიღო მოგების გადამოწმებას ასევე შეძლებს ფილიალში ან ქოლცენტრში.
 • ფილიალის და ქოლცენტრის თანამშრომლებს საერთო წვდომის დისკზე აეტვირთებათ ექსელის ცხრილი, რომელშიც კლიენტის მონაცემის შეყვანენისას თანამშრომელს შეეძლება ნახოს კლიენტს ეკუთვნის თუ არა საჩუქარი.

როგორ მიიღებს კლიენტი საჩუქარს?

 • სასაჩუქრე თანხის დარიცხვა მოხდება კლიენტის მოქმედ საბანკო ანგარიშზე, საჩუქრის აღმოჩენიდან, 3 სამუშაო დღეში.
 • კლიენტი, რომელსაც არ ექნება თიბისიში ანგარიში და ექნება საჩუქარი გაწერილი, საჩუქრის მისაღებად საჭირო იქნება გახსნას თიბისიში ანგარიში რომლის შემდეგაც დაერიცხება თანხა ანგარიშზე მაქსიმუმ 3 სამუშო დღეში.