აიღე იპოთეკური სესხი 6 თვიანი საშეღავათო პერიოდით

იპოთეკური სესხის აღების შემთხვევაში, მსესხებელი გათავისუფლებულია 6 თვის გადახდებისგან. სესხის გადახდა იწყება სესხის გაცემიდან მე-7 თვეს.

 

იპოთეკური სესხის პირობები იხილეთ ბმულზე: www.tbcbank.ge/mortgage