სახელფასო ბარათის ონლაინ განაცხადი

მიუთითეთ 11-ნიშნა პირადი ნომერი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში მიუთითეთ პასპორტის ნომერი.
ქუჩა, კორპუსი, ბინა. საკურიერო მომსახურება მუშაობს მხოლოდ თბილისის მასშტაბით. (ბარათის აღება ასევე შესაძლებელია თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.)