აიღეთ
  • მუდმივად იქონიეთ დამატებითი თანხა
  • ხელფასის 80%-იანი ლიმიტი
  • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, მხოლოდ ათვისებულ თანხაზე
თანხა
გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის

დეტალური ინფორმაცია

ოვერდრაფტი არის მოკლევადიანი სესხი. იგი პლასტიკური ბარათის მფლობელს საშუალებას აძლევს დახარჯოს ანგარიშზე არსებულ თანხაზე გაცილებით მეტი, ხოლო ბანკის მიმართ წარმოქმნილი დავალიანება დაფაროს მოგვიანებით.

ოვერდრაფტით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ თიბისი ბანკის სახელფასო პროექტში ჩართულ კლიენტებს!

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

ბარათზე შესაძლოა იყოს დაკავშირებული რამდენიმე ანგარიში სხვადასხვა ვალუტაში, აქედან ერთ-ერთზე  გააქტიურებული იყოს ოვერდრაფტის ლიმიტი. აღნიშნულ ბარათზე დაკავშირებულ რომელიმე  ანგარიშზე თანხის შეტანის შემთხვევაში, მოხდება თანხის კონვერტაცია (კონვერტაცია  მოხდება ანგარიშსწორების დღეს ბანკის მიერ დადგენილი კომერციული კურსით)  და ოვერდრაფტის ლიმიტის დაფარვა.

იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშზე, რომელზეც გააქტიურებულია ოვერდრაფტი და დავალიანება უკვე დაანგარიშებულია და  დაფიქსირდება თანხის ჩარიცხვა/შეტანა,  მოხდება მიმდინარე დღის მდგომარეობით დარიცხული პროცენტის ჩამოჭრა.

პირობები

საპროცენტო განაკვეთი 13%-24%
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 13.78%-26.73%
სესხის მინ. თანხა 200 აშშ დოლარი
სესხის მაქს. თანხა 10,000 აშშ დოლარი
ვადა 1-12 თვე
სესხის გაცემის საკომისიო 10 აშშ დოლარი
დამტკიცების ვადა საშუალოდ 1 დღე
როგორ ავიღო?

აიღეთ ონლაინ

ამ ეტაპზე სესხის ონლაინ აღება შეუძლებელია. გთხოვთ, დაგვირეკოთ ან ეწვიოთ ერთ-ერთ ფილიალს

(+995 32) 227 27 00

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით

ეწვიეთ ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში
აიღეთ სესხი
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგიკავშირდებით მაქსიმალურად სწარაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()