ჩვენ შესახებ

2021

მმართველობითი ანგარიშგება და აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები 2021

გადმოწერა

2020

მმართველობითი ანგარიშგება და აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები 2020

გადმოწერა

2019

მმართველობითი ანგარიშგება და აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები 2019

გადმოწერა

2018

Management report and financial statements Audited 2018

DOWNLOAD

2017

TBC Group FS Audited 2017

DOWNLOAD

2016

Bank Republic Group FS Audited 2016

Download

 

TBC Group FS Audited 2016

Download

 

Review Report Q1 2016

Download

2015

TBC Group FS Audited 2015

Download

 

Review Report H1 2015

Download

2014

TBC Group FS Audited 2014

Download

 

Review Report H1 2014

Download

 

Review Report Q1 2014

Download

2013

TBC Group FS Audited 2013

Download

 

Review Report H1 2013

Download

2012

TBC Group FS Audited 2012

Download

 

Review Report H1 2012

Download

2011

TBC Group FS Audited 2011

Download

 

Review Report H1 2011

Download

2010

TBC Group FS Audited 2010

Download

2009

TBC Bank Audit report 2009

Download

2008

TBC Group FS Audited 2008

Download

2007

TBC Group FS Audited 2007

Download

2006

TBC Group FS Audited 2006

Download

2005

TBC Group FS Audited 2005

Download

2004

TBC Group FS Audited 2004

Download

2003

TBC Group FS Audited 2003

Download

2002

TBC Group FS Audited 2002

Download

2001

TBC Bank FS Audited 2001

Download

2000

TBC Group FS Audited 2000

Download

1999

TBC Group FS Audited 1999

Download