გახსენი
  • განკარგეთ თანხა თავისუფლად
  • მიიღეთ სარგებელი დღიურ ნაშთზე
უვადო

ზოგადი აღწერა

შემნახველი ანაბრით თქვენ შეგიძლიათ ანაბარზე თანხის შეტანა ან გამოტანა ნებისმიერ დროს და შეუზღუდავად, საპროცენტო სარგებელი კი დაგერიცხებათ ყოველი დღის ბოლოს ანგარიშზე არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი დანაზოგი მთლიანად, ან ნაწილობრივ და თან მიიღოთ საპროცენტო სარგებელი.

საპროცენტო განაკვეთები

ეფექტური განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე ლარის განთავსების შემთხევაში მინ. 1000 ერთეულის პირობით, ხოლო აშშ დოლარის განთავსების შემთხვევაში დათვლია 5000 ერთეულზე

შემნახველი ანაბარი

GEL

USD

EUR

 წლიური საპროცენტო განაკვეთი

2.00%

0.10%

N/A

 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი*

1.09%

0.03%

N/A

სხვა პირობები

ტარიფები

  • ანგარიშის გახსნა - 10 ლარი*;
  • ყოველთვიური მომსახურება - 0.90 ლარი;
  • ნაღდი ფულის შეტანა/გატანა ანგარიშზე უფასოა.

მინიმალური შენატანი

  • არ მოითხოვება

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები

  • ანაბარი არის უვადო
  • ანაბარზე დაშვებულია უნაღდო ჩარიცხვები
  • უნაღდო სახით ჩარიცხული თანხის ფარგლებში ფულის განაღდება ფასიანია და საკომისიო განისაზღვრება ბანკის მოქმედი ტარიფების მიხედვით
  • ერთი წლის განმავლობაში ნაშთის და ტრანზაქციების არარსებობის შემთხვევაში, შემნახველი ანაბარი ავტომატურად იხურება

* 100 ერთეულის შემოტანის შემთხვევაში, ანგარიშის გახსნა უფასოა.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

ტარიფები

ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა GEL/USD/EUR/GBP - უფასო
ჩარიცხული თანხის გატანა GEL - 0.20%; USD/EUR/GBP - 0,25%
როგორ გავხსნა?

გახსენი ონლაინ

ამ ეტაპზე ანაბრის ონლაინ გახსნა შეუძლებელია. გთხოვთ, დაგვირეკოთ ან ეწვიოთ ერთ-ერთ ფილიალს.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიე ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
გახსენი
დამირეკე
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()