პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ ხარ თვითდასაქმებული ან დასაქმებული და შემოსავალს იღებ ხელზე, ისარგებლე შენზე მორგებული სამომხმარებლო სესხით.

 
 
სესხის თანხა 100-15 000 ლარი
სესხის ვადა 48 თვე
საპროცენტო განაკვეთი თვეში 1%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 0%-დან
გაცემის საკომისიო 0%-დან
თანამონაწილეობა 0%-დან
შემოსავალი ხელფასი, გზავნილები
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან ან შემოსავლების სამსახურიდან, საიჯარო ხელშეკრულება, გზავნილების ამონაწერი. თუ ხარ თვითდსაქმებული, მისაღებია სამუშაო ადგილის ფოტო დასაბუთება ბანკის წარმომადგენლის სამუშაო ადგილზე ვიზიტის საფუძველზე