განსაკუთრებული პირობები სტატუს ბარათის მფლობელებისათვის:

  • მაღალი სარგებელი ნებისმიერი მოცულობის დადებით ნაშთზე ბარათზე არსებულ ყველა ვალუტაში
  • ბანკომატიდან განაღდების სკომისიო - 0%
  • ყოველდღიური განაღდების მაღალი ლიმიტი
  • შეთავაზებები უმსხვილეს პარტნიორ კომპანიებში

 

VISA/MASTER CARD GOLD კატეგორიის ბარათი

 

დამზადება უფასო

განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის
და პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში

0%
დღიური განაღდების ლიმიტი ბანკომატებიდან 20,000 ლარი
ყოველთვიური სარგებლის დარიცხვა

წლიური 3% - GEL

წლიური 0.75% - USD

ბარათის ვადა 4 წელი
ყოველთვიური მომსხურების საკომისიო 15.90 GEL

 

ბარათზე %-ის დარიცხვა ხდება ყოველი კალენდარული თვის ბოლოს, თითოეულ ანგარიშზე არსებულ ნებისმიერ დადებით ნაშთზე.