თბილისის მე-20 ჯაზ ფესტივალი

20/10/2017
თიბისი სტატუსი წარმოგიდგენთ მე-20 თბილისის ჯაზ ფესტივალს

JAZZ & WINE 2017

თიბისი სტატუსი წარმოგიდგენთ მუსიკალურ ფესტივალს JAZZ & WINE Kakheti 2017

შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი 2017

17/03/2017
თიბისი სტატუსი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის მე-11 ჯაზფესტივალს

თბილისის ჯაზ ფესტივალი 2016

17/10/2016
თიბისი სტატუსი წარმოგიდგენთ თბილისის მე-19 ჯაზ ფესტივალს

შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი

06/07/2016
თიბისი სტატუსი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის საიუბილეო, მე-10 ყველაზე მასშტაბურ ჯაზფესტივალს