აიღე სესხი
  • საშეღავათო პერიოდი
  • სესხი მხოლოდ 10 წუთში
  • საუკეთესო პირობები პარტნიორ სასწავლებლებში
3-12 თვემდე
20%
ეფექტური განაკვეთი
26.74%

პირობები

საპროცენტო განაკვეთი 20%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 26.74%
სესხის მინ. თანხა 300 ლარი
სესხის მაქს. თანხა სასწავლებელში ერთი წლის სწავლების 100%, მაქსიმუმ 5.000 ლარი
სესხის ვადა 3-12 თვე
წარმოსადგენი დოკუმენტები მსესხებლის და სტუდენტის პირადობის მოწმობა
უზრუნველყოფა არ მოითხოვება
მინ. ყოველთვიური შემოსავალი 200 ლარი
სესხის გაცემის საკომისიო 2%, მინ. 10 ლარი

საშეღავათო პერიოდის პირობა

საშეღავათო პერიოდით სარგებლობისას თქვენ იხდით მხოლოდ სესხის პროცენტს.

საშეღავათო პერიოდის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 4 წელი და 6 თვე, რაც გაძლევთ საშუალებას დაასრულოთ სწავლა და აუჩქარებლად მოძებნოთ სამსახური. სესხის ძირის დაფარვა იწყება საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდეგ.

საშეღავათო პერიოდით სესხი გაიცემა ბაკალავრიატის სწავლის ღირებულების დასაფინანსებლად შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში:

  • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
  • კავკასიის უნივერსიტეტი (ბიზნეს ფაკულტეტი)
  • ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (ბიზნეს ფაკულტეტი)

ამასთან, სტუდენტი უნდა იყოს არანაკლებ 20 წლის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სესხი გაიცემა თანამსესხებელთან ერთად, რომელიც შეიძლება იყოს სტუდენტის ოჯახის წევრი.

საპროცენტო განაკვეთი 18%-დან
სესხის მაქს. თანხა 5,000 აშშ დოლარში (1 წლის სწავლის ღირებულების 100%)
სესხის ვადა 9.5 წელი
მსესხებელი სტუდენტი
თანამსესხებელი ოჯახის წევრი, თუ სტუნდენტი არ არის მინ. 20 წლის
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება
წარმოსადგენი დოკუმეტნები სტუდენტისა და მსესხებლის პირადობის მოწმობები
მინ. ყოველთვიური შემოსავალი არ მოითხოვება
სესხის გაცემის საკომისიო სესხის თანხის 2%, მინ. 5 აშშ დოლარი
როგორ ავიღო?

აიღე ონლაინ

ამ ეტაპზე სესხის ონლაინ აღება შეუძლებელია. გთხოვთ, დაგვირეკოთ ან ეწვიოთ ერთ-ერთ ფილიალს.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკე 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვე შენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიე ფილიალს

აიღეთ სესხი უახლოეს ფილიალში.
აიღეთ სესხი
დამირეკე
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()