აქციაში მონაწილეობს:

  • ვინც აქციის პერიოდში გამოიწერს ნაკრები 2/5/10

 

აქციის პერიოდი:  

  • 2022 წლის 11 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით

 

როგორ ხდება 10 ლარის დარიცხვა:

  • თანხის დარიცხვა მოხდება ნაკრების გამოწერიდან 10 სამუშაო დღეში.

 

დამატებითი პირობები: 

  • ყოველ დღე პირველი 25 მომხმარებელი, რომელიც გამოიწერს ნაკრები 2/5/10-ს დასაჩუქრდება 10 ლარით.
  • თანხის დარიცხვა მოხდება, მხოლოდ  აქტიურ ნაკრებში შემავალ ლარის საბარათე ანგარიშზე.
  • მომხარებელს აქციის ფარგლებში 10 ლარი დაერიცხება მხოლოდ ერთხელ.