გახსენი
  • დაგროვილი თანხის შენახვის საიმედოობა
  • თანხის განთავსება 3 თვიდან 2 წლამდე

ზოგადი აღწერა

შენს თანხას, რომელიც შენივე არჩეული ვადით "ილუქება", დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება შესაძლებელია როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად, ან წინასწარ, ანაბრის გახსნისას.

საპროცენტო განაკვეთი - ლარი

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა წინასწარ

3-5 თვე

წლიური

11.15%

11.00%

10.80%

ეფექტური

11.66 %-დან

11.60 %-დან

11.60 %-დან

6-8 თვე

წლიური

11.35%

11.05%

10.70%

ეფექტური

11.70 %-დან

11.66 %-დან

11.66 %-დან

9-11 თვე

წლიური

11.60%

11.10%

10.50%

ეფექტური

11.79 %-დან

11.71 %-დან

11.59 %-დან

12 თვე

წლიური

11.70%

11.15%

10.50%

ეფექტური

11.72 %-დან

11.76 %-დან

11,75 %-დან

13-14 თვე

წლიური

11.70%

11.15%

10.50%

ეფექტური

11.66 %-დან

11.76 %-დან

11.81 %-დან

15-17 თვე

წლიური

11.80%

11.20%

10.30%

ეფექტური

11.65 %-დან

11.81 %-დან

11.68 %-დან

18-20 თვე

წლიური

11.90%

11.25%

10.20%

ეფექტური

11.58 %-დან

11.86 %-დან

11,72 %-დან

21-23 თვე

წლიური

11.90%

11.25%

10.05%

ეფექტური

11.41 %-დან

11.84 %-დან

11.68 %-დან

24 თვე

წლიური

12.00%

11.25%

9.85%

ეფექტური

11.35 %-დან

11.84 %-დან

11.59 %-დან

საპროცენტო განაკვეთი - აშშ დოლარი

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა წინასწარ

3-5 თვე

წლიური

1.70%

1.65%

1.20%

ეფექტური

1.72%-დან

1.67%-დან

1.21%-დან

6-8 თვე

წლიური

2.20%

2.15%

1.70%

ეფექტური

2.22%-დან

2.17%-დან

1.73%-დან

9-11 თვე

წლიური

2.60%

2.55%

2.05%

ეფექტური

2.62%-დან

2.58%-დან

2.09%-დან

12 თვე

წლიური

2.90%

2.85%

2.30%

ეფექტური

2.91%-დან

2.89%-დან

2.36%-დან

13-14 თვე

წლიური

2.90%

2.85%

2.30%

ეფექტური

2.90%-დან

2.89%-დან

2.36%-დან

15-17 თვე

წლიური

2.95%

2.85%

2.30%

ეფექტური

2.95%-დან

2.89%-დან

2.37%-დან

18-20 თვე

წლიური

3.10%

3.00%

2.40%

ეფექტური

3.08%-დან

3.04%-დან

2.48%-დან

21-23 თვე

წლიური

3.25%

3.30%

2.50%

ეფექტური

3.22%-დან

3.36%-დან

2.59%-დან

24 თვე

წლიური

3.35%

3.35%

2.95%

ეფექტური

3.30%-დან

3.40%-დან

3.09%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - ევრო

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა წინასწარ

3-5 თვე

წლიური

N/A

N/A

N/A

ეფექტური

N/A

N/A

N/A

6-8 თვე

წლიური

N/A

N/A

N/A

ეფექტური

N/A

N/A

N/A

9-11 თვე

წლიური

0.15%

N/A

N/A

ეფექტური

0.15%-დან

N/A

N/A

12 თვე

წლიური

0.65%

0.45%

N/A

ეფექტური

0.65%-დან

0.45%-დან

N/A

13-14 თვე

წლიური

0.65%

0.45%

N/A

ეფექტური

0.65%-დან

0.45%-დან

N/A

15-17 თვე

წლიური

0.75%

0.55%

0.05%

ეფექტური

0.75%-დან

0.55%-დან

0.05%-დან

18-20 თვე

წლიური

0.85%

0.65%

0.15%

ეფექტური

0.85%-დან

0.65%-დან

0.15%-დან

21-23 თვე

წლიური

0.95%

0.75%

0.25%

ეფექტური

0.95%-დან

0.75%-დან

0.25%-დან

 24 თვე

წლიური

1.05%

0.85%

0.35%

ეფექტური

1.04%-დან

0.85%-დან

0.35%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - ფუნტი

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა წინასწარ

3-5 თვე

წლიური

N/A

N/A

N/A

ეფექტური

N/A

N/A

N/A

6-8 თვე

წლიური

0.40%

0.20%

N/A

ეფექტური

0.40-დან

0.24-დან

N/A

9-11 თვე

წლიური

1.00%

0.80%

0.40%

ეფექტური

1.00%-დან

0.83-დან

0.40%-დან

12 თვე

წლიური

1.50%

1.30%

0.90%

ეფექტური

1.50%-დან

1,32-დან

0.91%-დან

13-14 თვე

წლიური

1.55%

1.35%

0.95%

ეფექტური

1.56%-დან

1,32-დან

0.96%-დან

15-17 თვე

წლიური

1.60%

1.40%

1.00%

ეფექტური

1.60%-დან

1,44-დან

1.01%-დან

18-20 თვე

წლიური

1.65%

1.45%

1.05%

ეფექტური

1.65%-დან

1,45-დან

1.06%-დან

21-23 თვე

წლიური

1.85%

1.65%

1.25%

ეფექტური

1.84%-დან

1,69-დან

1.27%-დან

24 თვე

წლიური

1.95%

1.75%

1.35%

ეფექტური

1.94%-დან

1.75%-დან

1.38%-დან

 

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტი პირებისთვის

არარეზიდენტი ფიზ.პირის შემთხვევაში რეზიდენტი ფიზ. პირის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.50% ყველა ვალუტაში.

სხვა პირობები

ტარიფები

  • ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა.

მინიმალური შენატანი

  • 100 ლარი/დოლარი/ევრო/ფუნტი;
  • ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული.

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები

  • შენ შეგიძლია გახსნა ვადიანი ანაბარი 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;

 

ანაბრის დარღვევის პირობა

ვადიანი ანაბრის  ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ანაბარს დაერიცხება განსხვავებული საპროცენტო განაკვეთები ვალუტების მიხედვით, კერძოდ:

  • GEL   ფაქტიური განთავსების შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთზე 4%-ით ნაკლები, მინიმუმ 0.50%
  • USD    0.30%;
  • GBP   0.10%;
  • EUR    0.00%.

შენიშვნა: უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლია ეწვიო სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

ხშირად დასმული კითხვების სანახავად დააჭირეთ აქ.

როგორ გავხსნა?

გახსენი ონლაინ

გახსენი დეპოზიტი ინტერნეტ ან მობაილბანკიდან და მიიღე +0.1% ეროვნულ ვალუტაში

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიე ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
გახსენი
დამირეკეთ
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()