გახსენი
  • დაგროვილი თანხის შენახვის საიმედოობა
  • თანხის განთავსება 3 თვიდან 2 წლამდე

ზოგადი აღწერა

შენს თანხას, რომელიც შენივე არჩეული ვადით "ილუქება", დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება შესაძლებელია როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად, ან წინასწარ, ანაბრის გახსნისას.

საპროცენტო განაკვეთი - ლარი

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა წინასწარ

3-5 თვე

წლიური

8.95%

8.90%

8.75%

ეფექტური

9.28%-დან

9.30%-დან

9.28%-დან

6-8 თვე

წლიური

9.15%

9.00%

8.75%

ეფექტური

9.39%-დან

9.41%-დან

9.39%-დან

9-11 თვე

წლიური

9.35%

9.10%

8.75%

ეფექტური

9.48%-დან

9.51%-დან

9.49%-დან

12 თვე

წლიური

9.55%

9.15%

8.70%

ეფექტური

9.56%-დან

9.56%-დან

9.54%-დან

13-14 თვე

წლიური

9.55%

9.15%

8.70%

ეფექტური

9.53%-დან

9.56%-დან

9.58%-დან

15-17 თვე

წლიური

9.75%

9.25%

8.70%

ეფექტური

9.65%-დან

9.67%-დან

9.66%-დან

18-20 თვე

წლიური

9.95%

9.30%

8.65%

ეფექტური

9.71%-დან

9.70%-დან

9.70%-დან

21-23 თვე

წლიური

10.10%

9.35%

8.60%

ეფექტური

9.74%-დან

9.75%-დან

9.76%-დან

24 თვე

წლიური

10.30%

9.40%

8.55%

ეფექტური

9.81%-დან

9.81%-დან

9.82%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - აშშ დოლარი

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა წინასწარ

 3-5 თვე

წლიური

1.60% 

1.55% 

1.10% 

ეფექტური

1.60%-დან

1.56%-დან

1.12%-დან

6-8 თვე

წლიური

2.10% 

2.05% 

1.60% 

ეფექტური

2.11%-დან

2.06%-დან

1.62%-დან

9-11 თვე

წლიური

2.50% 

2.45% 

1.95% 

ეფექტური

2.51%-დან

2.49%-დან

1.99%-დან

12 თვე

წლიური

2.70% 

2.65% 

2.10% 

ეფექტური

2.70%-დან

2.73%-დან

2.15%-დან

13-14 თვე

წლიური

2.70% 

2.65% 

2.10% 

ეფექტური

2.70%-დან

2.73%-დან

2.15%-დან

15-17 თვე

წლიური

2.85% 

2.75% 

2.20% 

ეფექტური

2.84%-დან

2.78%-დან

2.26%-დან

18-20 თვე

წლიური

3.00% 

2.90% 

2.30% 

ეფექტური

2.98%-დან

2.97%-დან

2.37%-დან

21-23 თვე

წლიური

3.15% 

3.20% 

2.40% 

ეფექტური

3.11%-დან

3.23%-დან

2.48%-დან

24 თვე

წლიური

3.25% 

3.15% 

2.85% 

ეფექტური

3.20%-დან

3.21%-დან

2.98%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - ევრო

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა წინასწარ

3-5 თვე

წლიური

N/A

N/A

N/A

ეფექტური

N/A

N/A

N/A

6-8 თვე

წლიური

N/A

N/A

N/A

ეფექტური

N/A

N/A

N/A

9-11 თვე

წლიური

0.15%

N/A

N/A

ეფექტური

0.15%-დან

N/A

N/A

12 თვე

წლიური

0.65%

0.45%

N/A

ეფექტური

0.65%-დან

0.45%-დან

N/A

13-14 თვე

წლიური

0.65%

0.45%

N/A

ეფექტური

0.65%-დან

0.45%-დან

N/A

15-17 თვე

წლიური

0.75%

0.55%

0.05%

ეფექტური

0.75%-დან

0.55%-დან

0.05%-დან

18-20 თვე

წლიური

0.85%

0.65%

0.15%

ეფექტური

0.85%-დან

0.65%-დან

0.15%-დან

21-23 თვე

წლიური

0.95%

0.75%

0.25%

ეფექტური

0.95%-დან

0.75%-დან

0.25%-დან

 24 თვე

წლიური

1.05%

0.85%

0.35%

ეფექტური

1.04%-დან

0.85%-დან

0.35%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - ფუნტი

ეფექტური განაკვეთი დათვილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა წინასწარ

3-5 თვე

წლიური

N/A

N/A

N/A

ეფექტური

N/A

N/A

N/A

6-8 თვე

წლიური

0.40%

0.20%

N/A

ეფექტური

0.40-დან

0.24-დან

N/A

9-11 თვე

წლიური

1.00%

0.80%

0.40%

ეფექტური

1.00%-დან

0.83-დან

0.40%-დან

12 თვე

წლიური

1.50%

1.30%

0.90%

ეფექტური

1.50%-დან

1,32-დან

0.91%-დან

13-14 თვე

წლიური

1.55%

1.35%

0.95%

ეფექტური

1.56%-დან

1,32-დან

0.96%-დან

15-17 თვე

წლიური

1.60%

1.40%

1.00%

ეფექტური

1.60%-დან

1,44-დან

1.01%-დან

18-20 თვე

წლიური

1.65%

1.45%

1.05%

ეფექტური

1.65%-დან

1,45-დან

1.06%-დან

21-23 თვე

წლიური

1.85%

1.65%

1.25%

ეფექტური

1.84%-დან

1,69-დან

1.27%-დან

24 თვე

წლიური

1.95%

1.75%

1.35%

ეფექტური

1.94%-დან

1.75%-დან

1.38%-დან

 

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტი პირებისთვის

არარეზიდენტი ფიზ.პირის შემთხვევაში რეზიდენტი ფიზ. პირის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.50% ყველა ვალუტაში.

სხვა პირობები

ტარიფები

  • ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა.

მინიმალური შენატანი

  • 100 ლარი/დოლარი/ევრო/ფუნტი;
  • ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული.

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები

  • შენ შეგიძლია გახსნა ვადიანი ანაბარი 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;

 

ანაბრის დარღვევის პირობა

ვადიანი ანაბრის  ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ანაბარს დაერიცხება განსხვავებული საპროცენტო განაკვეთები ვალუტების მიხედვით, კერძოდ:

  • GEL   ფაქტიური განთავსების შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთზე 4%-ით ნაკლები, მინიმუმ 0.50%
  • USD    0.30%;
  • GBP   0.10%;
  • EUR    0.00%.

შენიშვნა: უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

როგორ გავხსნა?

გახსენი ონლაინ

გახსენი დეპოზიტი ინტერნეტ ან მობაილბანკიდან და მიიღე +0.1% ეროვნულ ვალუტაში

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიე ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
გახსენი
დამირეკეთ
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()