გახსენი
 • დაგროვილი თანხის შენახვის საიმედოობა
 • თანხის განთავსება 3 თვიდან 2 წლამდე
 • აიღე ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი (ქეშ-ქავერი)

ზოგადი აღწერა

შენს თანხას, რომელიც შენივე არჩეული ვადით "ილუქება", დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება შესაძლებელია როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად, ან წინასწარ, ანაბრის გახსნისას.

საპროცენტო განაკვეთი - ლარი

ეფექტური განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად სარგებლის გატანა წინასწარ
3-5 თვე წლიური 10.95% 10.85% 10.40%
ეფექტური 11.41%-დან 11.41%-დან 11.11%-დან
6-8 თვე წლიური 10.95% 10.70% 10.40%
ეფექტური 11.25%-დან 11.24%-დან 11.27%-დან
9-11 თვე წლიური 11.05% 10.70% 10.20%
ეფექტური 11.2%-დან 11.24%-დან 11.2%-დან
12 თვე წლიური 11.30% 10.70% 10.00%
ეფექტური 11.3%-დან 11.24%-დან 11.11%-დან
13-14 თვე წლიური 11.30% 10.70% 10.00%
ეფექტური 11.25%-დან 11.24%-დან 11.17%-დან
15-17 თვე წლიური 11.30% 10.60% 9.75%
ეფექტური 11.15%-დან 11.13%-დან 10.96%-დან
18-20 თვე წლიური 11.40% 10.50% 9.55%
ეფექტური 11.1%-დან 11.02%-დან 10.86%-დან
21-23 თვე წლიური 11.60% 10.50% 9.45%
ეფექტური 11.14%-დან 11.02%-დან 10.88%-დან
24 თვე წლიური 11.80% 10.50% 9.35%
ეფექტური 11.17%-დან 11.02%-დან 10.91%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - აშშ დოლარი

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად სარგებლის გატანა წინასწარ
3-5 თვე წლიური 1.30% 1.15% 0.95%
ეფექტური 1.31%-დან 1.16%-დან 0.96%-დან
6-8 თვე წლიური 1.60% 1.45% 1.25%
ეფექტური 1.61%-დან 1.46%-დან 1.26%-დან
9-11 თვე წლიური 1.70% 1.55% 1.35%
ეფექტური 1.7%-დან 1.56%-დან 1.37%-დან
12 თვე წლიური 2.00% 1.85% 1.65%
ეფექტური 2%-დან 1.87%-დან 1.68%-დან
13-14 თვე წლიური 2.00% 1.85% 1.65%
ეფექტური 2%-დან 1.87%-დან 1.68%-დან
15-17 თვე წლიური 2.05% 1.90% 1.70%
ეფექტური 2.04%-დან 1.92%-დან 1.73%-დან
18-20 თვე წლიური 2.15% 2.00% 1.80%
ეფექტური 2.14%-დან 2.02%-დან 1.84%-დან
21-23 თვე წლიური 2.30% 2.15% 1.95%
ეფექტური 2.28%-დან 2.17%-დან 2%-დან
24 თვე წლიური 2.45% 2.30% 2.10%
ეფექტური 2.42%-დან 2.32%-დან 2.17%-დან

საპროცენტო განაკვეთი - ევრო

ეფექტური განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად სარგებლის გატანა წინასწარ
3-5 თვე წლიური 0.50% 0.45% N/A
ეფექტური 0.5% 0.45%-დან N/A
6-8 თვე წლიური 0.60% 0.55% N/A
ეფექტური 0.6% 0.55%-დან N/A
9-11 თვე წლიური 0.60% 0.55% N/A
ეფექტური 0.6% 0.55%-დან N/A
12 თვე წლიური 0.70% 0.65% N/A
ეფექტური 0.7%-დან 0.65%-დან N/A
13-14 თვე წლიური 0.70% 0.65% N/A
ეფექტური 0.7%-დან 0.65%-დან N/A
15-17 თვე წლიური 0.75% 0.70% N/A
ეფექტური 0.75%-დან 0.7%-დან N/A
18-20 თვე წლიური 0.80% 0.75% N/A
ეფექტური 0.8%-დან 0.75%-დან N/A
21-23 თვე წლიური 0.85% 0.80% N/A
ეფექტური 0.85%-დან 0.8%-დან N/A
24 თვე წლიური 0.90% 0.85% N/A
ეფექტური 0.9%-დან 0.85%-დან N/A

საპროცენტო განაკვეთი - ფუნტი

ეფექტური განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების პირობით.

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად სარგებლის გატანა წინასწარ
3-5 თვე წლიური N/A N/A N/A
ეფექტური N/A N/A N/A
6-8 თვე წლიური 0.15% 0.10% N/A
ეფექტური 0.15%-დან 0.1%-დან N/A
9-11 თვე წლიური 0.30% 0.25% N/A
ეფექტური 0.3%-დან 0.25%-დან N/A
12 თვე წლიური 0.45% 0.40% N/A
ეფექტური 0.45%-დან 0.4%-დან N/A
13-14 თვე წლიური 0.45% 0.40% N/A
ეფექტური 0.45%-დან 0.4%-დან N/A
15-17 თვე წლიური 0.55% 0.50% 0.05%
ეფექტური 0.55%-დან 0.5%-დან 0.05%-დან
18-20 თვე წლიური 0.65% 0.60% 0.15%
ეფექტური 0.65%-დან 0.6%-დან 0.15%-დან
21-23 თვე წლიური 0.70% 0.65% 0.20%
ეფექტური 0.7%-დან 0.65%-დან 0.2%-დან
24 თვე წლიური 0.75% 0.70% 0.20%
ეფექტური 0.75%-დან 0.7%-დან 0.2%-დან

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტი პირებისთვის

არარეზიდენტი ფიზ.პირის შემთხვევაში რეზიდენტი ფიზ. პირის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.50% ყველა ვალუტაში.

სხვა პირობები

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი: ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი.

ტარიფები: ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება უფასოა.

მინიმალური შენატანი:100 ლარი/დოლარი/ევრო/ფუნტი;

 • ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული.

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები:

 ანაბრის ვადა: 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;

პირგასამტეხლო ანაბრის დარღვევისთვის: ანაბრის გახსნიდან 1 (ერთი ) თვის განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში თანხის განაღდების საკომისიოს შეადგენს ანაბრის თანხის 0.2 % GEL; 0.25- USD, EUR, GBP; ხოლო ანაბრის გახსნიდან 1 (ერთი) თვის შემდგომ შეწყვეტის შემთხვევაში- 0%-ს;

ანაბრის დარღვევის პირობა:ვადიანი ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ანაბარს დაერიცხება განსხვავებული საპროცენტო განაკვეთები ვალუტების მიხედვით, კერძოდ:

 • GEL - ანაბრის გახსნიდან 3 (სამი) თვის განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება საპროცენტო სარგებელი წლიური 0.5%-ის ოდენობით. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება მისი გახსნიდან დარღვევის თარიღამდე ანაბრის ფაქტობრივი განთავსების ვადის შესაბამის საპროცენტო განაკვეთზე 4%-ით ნაკლები,  არანაკლებ წლიური 0.50%-ისა.
 • USD 0.10%;
 • GBP 0.10%;
 • EUR 0.00%.

შენიშვნა: უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან. 

მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში:

 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

 

 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

როგორ გავხსნა?

გახსენი ონლაინ

გახსენი დეპოზიტი ციფრულ ბანკში და მიიღე მეტი სარგებელი

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიე ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
გახსენი
დამირეკეთ
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()