ჩემი ბიზნესისთვის

ზოგადი აღწერა

ვადიანი+ ანაბრით თქვენ შეძლებთ ყოველთვიურად გააკეთოთ შენატანები დანაზოგზე და საიმედოდ შეინახოთ დაგროვილი თანხა 2 წლამდე.

ვადიანი+ ანაბარის შემთხვევაში, ყოველ შენატანს დაერიცხება შესაბამისი მაღალი პროცენტი. ამასთან, ჩვენი დისტანციური არხების მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად გააკეთოთ დეპოზიტზე შენატანები შეუზღუდავი რაოდენობით.

საპროცენტო განაკვეთები - ლარი

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის ვადის ბოლოს გატანა

სარგებლის ყოველთვიური გატანა

3-5 თვე

წლიური

8.95%

8.70%

ეფექტური

9.25%-დან

9.06%-დან

6-8 თვე

წლიური

9.25%

8.70%

ეფექტური

9.47%-დან

9.06%-დან

9-11 თვე

წლიური

9.50%

8.70%

ეფექტური

9.61%-დან

9.06%-დან

12-14 თვე

წლიური

9.75%

8.65%

ეფექტური

9.75%-დან

9%-დან

15-17 თვე

წლიური

10.00%

8.60%

ეფექტური

9.89%-დან

8.95%-დან

18-23 თვე

წლიური

10.35%

8.55%

ეფექტური

10.11%-დან

8.89%-დან

24 თვე

წლიური

10.85%

8.40%

ეფექტური

10.34%-დან

8.73%-დან

სხვა პირობები

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი:

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი.

ტარიფები: 

 • ანგარიშის გახსნა უფასო;
 • თანხის განაღდების საკომისიო ლარში: ანაბრის თანხის 0,2 %
 • თანხის განაღდების საკომისიო უცხოურ ვალუტაში: ანაბრის თანხის 0,6 %.

 

მინიმალური შენატანი: 1000 ლარი, ყოველი დამატებითი შენატანი - 500 ლარი.

 

ანაბრის ვადა სხვა პირობები:

 • თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ანაბარი „ვადიანი+" 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;
 • დამატებითი შენატანის ოდენობა არ არის შეზღუდული ინტერნეტ ბანკით, მობაილ ბანკით, ასევე სხვა ბანკიდან ჩარიცხვის შემთხვევაში;
 • ანაბრის მოქმედების ბოლო 3 თვის განმავლობაში დამატებულ თანხებს დაერიცხება შემნახველი ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი. ვადის გასვლამდე 3 თვეზე ადრე დამატებულ თანხას დაერიცხება ცხრილში მოცემული შესაბამისი პროცენტი.
 • "ვადიანი +" ანაბრის ყოველ დამატებით შენატანს (ტრანშს) საპროცენტო სარგებელი დაერიცხება ანაბრის ვადის გასვლამდე დარჩენილი ვადის შესაბამისი "ვადიანი +" ანაბრისთვის ბანკის მიერ დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის მიხედვით.

 

ანაბრის ვადაზე ადრე გატანა:

 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის განმავლობაში მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება წლიური 2% (ლარში) ფაქტობრივი განთავსების პერიოდზე, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მისი დარღვევის თარიღამდე;
 • უცხოურ ვალუტაში ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • თუ მეანაბრეს სარგებელი უკვე გატანილი აქვს, გასაცემი ანაბრის თანხას ჩამოეჭრება წინასწარ გაცემული საპროცენტო სარგებლის თანხის ნაწილი.

*უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან

**მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

 

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში:

 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

 

 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

როგორ გავხსნა?

გახსენით ონლაინ

ამ ეტაპზე ანაბრის ონლაინ გახსნა შეუძლებელია. გთხოვთ, დაგვირეკოთ ან ეწვიოთ ერთ-ერთ ფილიალს.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
დარეგისტრირდით
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()