დისტანციური მომსახურება

მაღალრისკიან მერჩანტებში ბარათების გამოყენება


2021 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შევიდა ეროვნილი ბანკის „საბარათე ინსტრუმენტის შესახებ დებულების" მოთხოვნა, რომლის საფუძველზეც მომხმარებელმა ბარათის შეკვეთა/განახლებისას უნდა დააფიქსიროს არჩევანი სურს თუ არა მისი ბარათი გამოყენებული იქნას მაღალრისკიან მერჩანტებში.
ამ ეტაპზე მაღალრისკიან მერჩანტებად მიიჩნევა აზარტული თამაშების ობიექტები.
მომხარებლებლებს შესაძლებლობა აქვთ ბარათის დაკვეთა/განახლებისას ბარათის მაღალრისკიან მერჩანტებში გამოყენება/არ გამოყენების სურვილი დააფიქსირონ ფილიალში ვიზიტისას ან/და ცხელ ხაზე დარეკვისას.
არსებულ ბარათებზე შესაძლებელია მაღალრისკიან მერჩანტებში ბარათის გამოყენების შეზღუდვის ან დაშვების ცვლილება კლიენტის სურვილისამებრ ფილიალში ვიზიტისას ან ცხელ ხაზზე დარეკვით.