ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6678
3.0138
3.3590
ყველა