ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6613
3.0283
3.4211
ყველა