ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6670
3.0412
3.3884
ყველა