ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.4638
3.0595
3.4550
ყველა