ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.7470
3.0643
3.4997
ყველა