ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.7802
3.1102
3.5275
ყველა