ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.8678
3.1104
3.7362
ყველა