ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9360
3.0954
3.6122
ყველა