ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9077
3.0403
3.5108
ყველა