ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9654
3.1181
3.6961
ყველა