ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
3.1740
3.4295
3.9037
ყველა