ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.8042
3.0686
3.6110
ყველა