ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9289
3.0821
3.5662
ყველა