ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9701
3.2725
3.7631
ყველა