ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.8668
3.0706
3.5889
ყველა