ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9633
3.2697
3.7957
ყველა