ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
3.2987
4.0033
4.5044
ყველა