ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9232
3.2395
3.5561
ყველა