ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9607
3.2855
3.6878
ყველა