ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9710
3.3106
3.8474
ყველა