ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.8896
3.2028
3.8004
ყველა