ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9442
3.0973
3.6538
ყველა