თანხის განაღდების განახლებული ტარიფები

 

პროდუქტი კონცეპტ პრემიუმი/ციფრული კონცეპტ 360  სტანდარტული ცვლილების თარიღი
მიმდინარე ანგარიში 0,4% 0,2% 0,6% 25.10.2023
ანაბარი ჩემი სეიფი - ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით ლარის ვალუტაში* 0,15% 0,15% - 25.11.2023
ანაბარი ჩემი სეიფი  0,4% 0,2% 0,6% 25.11.2023
შემნახველი ანაბარი** 0,4% 0,2% 0,6% 25.11.2023
საბარათე ანგარიში (მხოლოდ სალაროდან***) 0,4% 0,1% ლარი, 0,15% უცხოური ვალუტა 0,6% 25.11.2023

მოცემული საკომისიოები ვრცელდება როგორც ლარის, ასევე უცხოური ვალუტის ანგარიშებზე
*ანაბარი ჩემი სეიფი - ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით კონცეპტ  ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი.
**შემნახველ ანაბარზე ნაღდი სახით განთავსებული თანხის გატანა კონცეპტ ფილიალის სალაროებიდან რჩება უფასო
***კონცეპტ საბარათე ანგარიშიდან, სალაროდან გატანის საკომისიო, ნაცვლად 0,6% ის გახდა 0,4%, ხოლო საბარათე ანგარიშიდან, რომელიც არ შედის კონცეპტ ნაკრებში, გატანის საკომისიო რჩება სტანდარტული, ასევე უცვლელი რჩება ბანკომატიდან თანხის უფასოდ გატანის პირობა

 

კონცეპტ ფილიალების ჩამონათვალი